Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

CL063 – Betonové mosty 2
(pro obor K)

Program přednášek a cvičení v době koronavirové epidemie

Harmonogram

Zadání č.1 – Trámový most komorového průřezu

Pomůcka č.1 – Spolupůsobící šířky, charakteristiky předpětí, kotvy, modely zatížení
Pomůcka č.2 – Charakteristiky předpínacích tyčí

Karta předmětu