Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

Vyučované předměty

Zimní semestr ak.r. 2020/2021

BO001–Konstrukce a dopravní stavby (kombinované studium)
BL004–Vodohospodářské konstrukce (obor V)
BL011–Předpjatý beton (obor K)
CL003–Betonové mosty 2 (obor K-DST)
CL004–Speciální betonové konstrukce (obor K)
CL054–Automatizace výpočtu betonových konstrukcí (obor S)
CL055–Diplomový seminář (K-BZK)

Letní semestr ak.r. 2019/2020

BL005–Betonové konstrukce I (kombinované studium)
BL012–Betonové mosty I (obor K)
BL054–Projektování betonových konstrukcí (obor K)
CL053–Vybrané statě z betonových konstrukcí I (obor S a K)
CL063–Betonové mosty II (obor K)
BL052–Bakalářský seminář (obor K-BZK)
BL060–Specializovaný projekt (obor K-BZK)
BN003–Výuka v terénu (obor K)