Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

BL011 – Předpjatý beton
(pro obor K)

Harmonogram

Zadání č.1 – Dodatečně předpjatý mostní nosník
Zadání č.2 – Účinky předpětí na vybraných konstrukcích (příklady)

Pomůcka č.1 – Charakteristiky předpínací výztuže, kotevní systémy a návrh kabelových drah
Pomůcka č.2 – Součinitel dotvarování
Pomůcka č.3 – Doporučené hodnoty šířky trhlin

Karta předmětu