Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

CL003 – Betonové mosty 2
(pro obor K-DST)

Harmonogram

Zadání č.1 – Trámový most dvoutrámového průřezu

Pomůcka č.1 – Příčný řez, podélný řez a průjezdný profil
Pomůcka č.2 – Spolupůsobící šířky, charakteristiky předpětí, kotvy
Pomůcka č.3 – Schema předpínací výztuže
Pomůcka č.4 – Přičinkové čáry pro spojitý nosník

Karta předmětu