Informace pro studenty


Ing. Jan KOLÁČEK, Ph.D.
Ústav betonových a zděných konstrukcí

Home
Vše o zápočtu
Konzultační hodiny
Podklady pro cvičení
BO001
BL001 
BL004
BL005 
BL011 
BL012 
BL054 
CL003 
CL004 
CL053 
CL054 
CL063 
Podklady pro přednášky
Kontakt

BL001 – Prvky betonových konstrukcí
(pro všechny obory)

Pomůcka č.1 – Poznámky k návrhu a posouzení překladu
Pomůcka č.2 – Poznámky k návrhu a posouzení sloupu
Pomůcka č.3 – Obecný průřez - zadání a postup výpočtu
Pomůcka č.4 – Vzor výkresů - deska D1 a D2, trám T1

Karta předmětu