Detail předmětu

Projektování betonových konstrukcí

Akademický rok 2023/24

BL054 předmět zařazen v 1 studijním plánu

B-P-C-SI (N) / K letní semestr 4. ročník

Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí (podklady, předpisy, dokumentace). Podrobnosti a speciální případy v dimenzování a v navrhování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
Modelování nosných konstrukcí pomocí výpočetní techniky. Programy pro dimenzování, kreslení výkresů a pro řešení nosných konstrukcí a možnosti jejich praktické aplikace. Procvičování programového vybavení pro řešení vybraných úloh.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Získat znalosti o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí.
Využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
Navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Znalost o podrobnostech a speciálních případech v dimenzování a v navrhování betonových nosných konstrukcí.
• Schopnost využívat výpočetní techniku pro projektování betonových konstrukcí.
• Schopnost navrhnout konkrétní konstrukční železobetonový nebo předpjatý prvek.

Osnova

1. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - podklady, základní aktualizované normativní předpisy.
2. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - projektová dokumentace (typy, technická zpráva, statický výpočet, výkresy).
3. Speciálnosti v dimenzování zděných, železobetonových a předpjatých prvků.
4.- 5. Podrobnosti a zvláštnosti při návrhu vybraných nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb.
6. Software pro dimenzování, kreslení výkresů tvaru a výztuže a pro řešení nosných konstrukcí.
7.- 8. Modelování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb pomocí výpočetní techniky.
9.- 11. Návrh vybraného železobetonového a předpjatého konstrukčního prvku.

Prerekvizity

zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, navrhování betonových a zděných konstrukcí, předpjatý beton

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - podklady, základní aktualizované normativní předpisy. 2. Rozsah a obsah projektů betonových konstrukcí - projektová dokumentace (typy, technická zpráva, statický výpočet, výkresy). 3. Speciálnosti v dimenzování zděných, železobetonových a předpjatých prvků. 4.- 5. Podrobnosti a zvláštnosti při návrhu vybraných nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb. 6. Software pro dimenzování, kreslení výkresů tvaru a výztuže a pro řešení nosných konstrukcí. 7.- 8. Modelování nosných konstrukcí pozemních, inženýrských a jednoduchých mostních staveb pomocí výpočetní techniky. 9.- 11. Návrh vybraného železobetonového a předpjatého konstrukčního prvku.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Stanovení podélného profilu terénem. 2. Dodatečně předpjatý mostní nosník: Vytvoření prutového modelu, příčného řezu, návrh předpínací síly na prutovém modelu pomocí ekvivalentního zatížení. 3. Pohyblivé zatížení na prutu, použití dodatečně předpínaného kabelu. Trasování kabelu na prutu, postupná výstavba, 4. Okamžité a provozní ztráty předpětí. Korekce. 5. Lichoběžníková mostní deska: Vytvoření ŽB deskového modelu proměnné výšky, roznos zatížení. 6. Pohyblivé zatížení na desce, kontrola výpočtu, stanovení minimální plochy výztuže. 7. Výpočet nelineárního průhybu s vlivem trhlin, vyztužení a dotvarování. 8. Návrh předpínací síly na deskovém modelu pomocí ekvivalentního zatížení, trasování kabelu v desce, okamžité ztráty předpětím. 9. Lávka tvořená parapetními nosníky spojenými betonovou deskou: Vytvoření deskového modelu s pruty na excentricitě (žebry), náběhy na prutu, využití komponenty ploch žebra. 10. Vyztužování: Použití programu RECOC při vyztužování betonových konstrukcí. Korekce. 11. Odevzdání projektu. Zápočet.