Detail předmětu

Automatizace výpočtů betonových konstrukcí

Akademický rok 2022/23

NLB026 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIS zimní semestr 1. ročník

Software pro řešení prutových a plošných konstrukcí. Procvičování programového vybavení pro řešení inženýrských úloh. Samostatná práce studenta pod vedením na počítači.
Modelování individuálně zadaných konstrukcí. Modelování prutových a plošných betonových konstrukcí. Zadávání vstupních dat a vyhodnocení výsledků diplomově a graficky. Strojní dimenzování průřezů.
Časově závislá analýza konstrukcí. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity.

Garant předmětu

doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí

Cíl

Seznámit a naučit se používat vybrané programové vybavení pro řešení betonových konstrukcí.
Modelovat a řešit prutové a plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.
Uplatňovat časovou analýzu a geometrickou a fyzikální nelinearitu při návrhu konstrukcí.

Znalosti

Student získá tyto znalosti a dovednosti:
• Schopnost používat vybrané programové vybavení pro řešení betonových konstrukcí.
• Schopnost modelovat a řešit prutové a plošné konstrukce pomocí výpočetní techniky.
• Schopnost uplatňovat časovou analýzu a geometrickou a fyzikální nelinearitu při návrhu konstrukcí.

Osnova

1. Modelování prutových betonových konstrukcí. Příprava geometrie modelu. Průřezové změny. Změny střednice.
2. Tuhosti. Modelování zatížení. Podpory rovinného a prostorového modelu. Výpočet.
3. Posprocesing. Zobrazování a vyhodnocování výsledků výpočtu.
4. Strojní dimenzování betonových prutových konstrukcí.
5. Uplatnění časově závislé analýzy u prutových konstrukcí.
6. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u prutových konstrukcí.
7. Modelování plošných betonových konstrukcí. Deskové tuhosti. Vlivy vyztužení. Zatížení.
8. Modelování plošných betonových konstrukcí na podloží.
9. Strojní dimenzování betonových deskových konstrukcí.
10. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u deskových konstrukcí.

Prerekvizity

zatížení, software pro statické řešení konstrukcí, statické modely konstrukcí, dimenzování betonových prvků a konstrukcí

Jazyk výuky

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/253301

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Modelování prutových betonových konstrukcí. Příprava geometrie modelu. Průřezové změny. Změny střednice.
2. Tuhosti. Modelování zatížení. Podpory rovinného a prostorového modelu. Výpočet.
3. Posprocesing. Zobrazování a vyhodnocování výsledků výpočtu.
4. Strojní dimenzování betonových prutových konstrukcí.
5. Uplatnění časově závislé analýzy u prutových konstrukcí.
6. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u prutových konstrukcí.
7. Modelování plošných betonových konstrukcí. Deskové tuhosti. Vlivy vyztužení. Zatížení.
8. Modelování plošných betonových konstrukcí na podloží.
9. Strojní dimenzování betonových deskových konstrukcí.
10. Modelování geometrické a fyzikální nelinearity u deskových konstrukcí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Předem předpjatý střešní vazník: prutový model, příčný řez, náběhovaný průřez, návrh předpínací síly pomocí ekvivalentního zatížení.
2. Použití modulu předem předpínaného kabelu.
3.–4. Postupná výstavba – časová analýza TDA, okamžité a provozní ztráty předpětí.
5. Desková konstrukce: Deskový modelu s různými druhy podepření, modelování žeber a prutů na excentricitě.
6. Kontrola výpočtu, kombinace, dimenzační a základní veličiny, stanovení minimální plochy výztuže.
7.–8. Výpočet nelineárního průhybu s vlivem trhlin, vyztužení a dotvarování.
9. Vyztužování: Použití programu RECOC při vyztužování betonových konstrukcí.
10. Odevzdání projektu. Zápočet.