English

prof. Ing. Jan Šulc, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=sulc.j

PracovištěÚstav vodních staveb
Zařazeníprofesor
Funkcevedoucí
 
KancelářB135 (Veveří 95)
Tel. VUT541147289
Tel. jiný54 114 7287
Fax
E-mailsulc (t) j (z) fce (t) vutbr (t) cz
vvsul@fce.vutbr.cz
Úřední hod.
Home Page

 • Ústav vodních staveb – vedoucí
 • Oborová rada DSP – Vodní hospodářství a vodní stavby – člen
 • Hydraulika, hydrotechnika, hydroenergetika, měření hydraulických charakteristik proudu, modelový výzkum hydrotechnických objektů.
 • Výuka v řádném studiu -
 • a) povinné předměty:
 • hydraulika a hydrologie (II.ročník),
 • využití vodní energie,
 • b) povinně volitelné předměty:
 • využívání ekologických energetických zdrojů,
 • malé vodní elektrárny.
 • Výuka v doktorském studijním programu -
 • a) předměty profesního základu P2:
 • matematické a fyzikální modelování v
 • hydrotechnice - část I - fyzikální modelování,
 • hydromechanika,
 • b) předměty profesního teoretického základu P3:
 • měření provozních veličin ve VH, přesná
 • autorizovaná kalibrační a laboratorní měření
 • hydraulických veličin.
 • Držitel Certifikátu o odborné způsobilosti v rámci autorizace Laboratoře vodohospodářského výzkum k výkonu měření průtoku tekutin (vydáno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Člen posuzovací komise pro certifikaci žadatelů pro metrologickou činnost v oboru měření průtoku.