English

doc. Ing. Oldřich Hoffmann, CSc.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=hoffmann.o

PracovištěÚstav stavebního zkušebnictví
Zařazeníexterní zaměstnanec
Funkcečlen
 
Kancelář
Tel. VUT541147819
Tel. jiný726817819, 604077819
Fax+420 541 14 7826
E-mailhoffmann (t) o (z) fce (t) vutbr (t) cz
Úřední hod.konzultace po dohodě terminu
Home Page

 • Ústav stavebního zkušebnictví – člen
 • Technická analytická a fyzikální chemie
 • Fyzikální chemie silikátů, hydratace stavebních pojiv též hydrotermální, technologie autoklávování
 • Vlastnosti a zkoušení stavebních pojiv, stavební chemie, ochrana životního prostředí
 • Rheologie silikátových soustav
 • Habilitace v oboru "Materiálové inženýrství"
 • Stavební látky
 • Stavební látky a geologie
 • Building Materials
 • Teoretické základy struktury stavebních látek (část Fyzikální chemie)
 • Fyzikální chemie silikátů pro DSP
 • Členství:
 • Rada studijního programu magisterského studia s výukou v anglickém jazyce, FAST VUT v Brně
 • Redakční rada "Ceramics - Silikáty", Praha
 • Komise pro obhajoby disertačních prací DSP "Chemie a technologie anorganických materiálů", FCHT VŠCHT Praha
 • Komise pro obhajoby disertačních prací DSP "Tepelná technika v průmyslu", FMMI VŠB-TU Ostrava
 • Komise pro Státní závěrečné zkoušky MSP "Chemie a technologie anorganických materiálů", FCHT VŠCHT Praha
 • Komise pro Státní závěrečné zkoušky MSP "Metalurgické inženýrství", FMMI VŠB-TU Ostrava
 • GA ČR - sbor posuzovatelů