English

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

URL vizitky: http://www.fce.vutbr.cz/struktura/zamestnanec.asp?id=beckovsky.d

PracovištěÚstav pozemního stavitelství
Zařazeníodborný asistent
Funkcečlen
 
KancelářD333a (Veveří 95)
Tel. VUT541147495
Fax
E-mailbeckovsky (t) d (z) fce (t) vutbr (t) cz
http://cz.linkedin.com/in/DavidBeckovsky
http://twitter.com/DavidBeckovsky
Úřední hod.konzultace pouze dle předcházející domluvy emailem
Home Pagehttps://www.vutbr.cz/lide/david-beckovsky-9985

 • Ústav pozemního stavitelství – člen
 • AdMaS VP2/VS2 - Egar – člen
 • Komora akademických pracovníků – člen
 • Ekonomická komise Akademického senátu – člen
 • Vědecká komise Akademického senátu – člen
 • Zahraniční komise – člen
 • Rada SP, obor Pozemní stavby – člen
 • Stavební fyzika, tepelná technika, vnitřní prostředí budov
 • Modelování tepelných jevů MKP
 • Návrh, realizace a ladění senzorových systémů předevší pro studium teplotně vlhkostních procesů
 • Výzkum a vývoj aplikace materiálů s fázovou změnou (PCM - phase Change Materials)
 • Studium vlhkostních procesů v konstrukcích dřevostaveb a tepelných izolacích
 • Obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla, solární soustavy) - problematika úspor energií,
 • Energetické hodnocení budov, certifikace budov (Energetický průkaz - PENB, štítek obálky budov), průkazy energetické náročnosti budov
 • Měření parametrů vnitřního prostředí budov a stavebních konstrukcí
 • Expertní a konzultační činnost pro R&D
 • Měření vzduchotěsnosti halových objektů (Blower Door test)
 • Termografické snímkování obvodových plášťů, konstrukcí a konstrukčních detailů- nedestruktivní defektoskopie infračervenou metodou
 • Stavby v extrémních klimatických podmínkách
 • Témata diplomové práce 2017/2018

 • 1) Vliv vzduchové netěsnosti na deformace teplotních polí
 • 2) Monitoring vlhkosti ve stavebních materiálech na bázi dřeva
 • 3) Vliv fázové přeměny vody v zemině na energetickou náročnost budovy
 • 4) Teplotně vlhkostní namáhaní stěny dřevostavby
 • 5) Retenční vlastnosti šikmé zelené střechy
 • 6) Analýza možností snížení odtokového faktoru u ploché střechy
 • Jiná témata možná po osobní domluvě
 • Autorizovaný inženýr ČKAIT pro obor pozemní stavby
 • Člen výboru oblastní kanceláře ČKAIT Brno
 • Energetický specialista - osvědčení vydané MPO podle zákona č. 406/2000 Sb.
 • Člen Rady Asociace Blower Door CZ
 • Člen International Solar Energy Society ISES

 • Teplotně vlhkostní problematika konstrukcí dřevostaveb - dlouhodobé testování
 • Zodpovědná osoba pro full-scale testing na objektu experimentální dřevostavby (EXDR)
 • Návrh, realizace a ladění senzorových systémů
 • Správce softwarových systému WUFI a COMSOL Multiphysics

 • Řešitel projektu:

 • FAST-S-15-2757, Rozvoj materiálového modelu technologicky kombinované konstrukce pomocí experimentálně naměřených dat s verifikací na výseku prototypu

 • FAST-S-17-4768, Studium vázaného šíření tepla, vzduchu a vlhkosti vícevrstvými konstrukcemi se vzduchovými netěsnostmi

 • MPO TRIO FV10078, Rozvoj retenčních materiálů na bázi recyklátu technologicky kombinované stavební vegetační konstrukce pomocí naměřených dat s verifikací na výseku prototypu

 • MPO OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004817, Partnerství znalostního transferu – Rekonstrukce plochých střech bez nutnosti demontáže stávajícího souvrství