Volné sdružení absolventů FAST

Sdružení absolventů Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně SAFAST si klade za cíl vybudovat dlouhodobé komunikační vztahy mezi fakultou a jejími absolventy. Toto volné sdružení navazuje na činnost dříve aktivního Spolku absolventů SABFAST.

Memorandum Sdružení absolventů FAST