Přijímací řízení

Program Stavební inženýrství – pozemní stavby
magisterský stupeň studia

Další

Důležité termíny

Předchozí Další

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je písemná, trvá 120 minut a maximální počet bodů, které lze získat, je 100. Zkouška se skládá z vybraných částí tematických okruhů, jejichž náplň pro daný obor studia studijního programu určuje Rada studijních programů. Vybrané tematické okruhy pro každý obor budou zveřejněny na www stránkách fakulty. Písemná zkouška probíhá formou testu, který obsahuje celkem 50 otázek, z toho 20 otázek je z problematiky předmětů teoretického základu a 30 otázek z problematiky odborných předmětů daného oboru. Správná odpověď je hodnocena dvěma body. Nesprávná nebo nevyplněná odpověď se hodnotí nula body. Při přijímací zkoušce není povoleno používat mobilní telefon (ani jako kalkulačku).

Okruhy přijímaček

Vzorové testy přijímaček

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum  Alfons.

Přihlaste se on-line

Podat e-přihlášku

Víte, že…

…naše fakulta je tou nejstarší na celém VUT? Jsme tu už od roku 1899!

Nenalezli jsme nějakou informací? Určitě ji najde ve směrnici děkana pro přijímací řízení: