Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Specializace

Management stavebnictví

Zkratka: spE

Program: Stavební inženýrství

Struktura předmětů

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BHA016 Pozemní stavitelství 3 (E) 2 2 5 zá,zk
BLA016 Betonové konstrukce (E) 2 2 5 zá,zk
BVA005 Ceny ve stavebnictví 1 2 2 4 zá,zk
BVA006 Finance 2 2 4 zá,zk
BWA010 Technologie stavebních prací 2 2 2 5 zá,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA006 Operační výzkum 2 2 4 zá,zk
BHA017 Projekt – Pozemní stavitelství 4 5 --,kl
BRA010 Hydraulika a hydrologie 2 2 5 zá,zk
BTA011 Technická zařízení budov (E) 2 2 5 zá,zk
BUA003 Informační technologie a systémová analýza 2 2 3 zá,zk
BVA007 Účetnictví 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BLA017 Projekt – Betonové konstrukce a TZB 3 5 --,kl
BOA014 Kovové a dřevěné konstrukce 2 1 3 zá,zk
BVA008 Ekonomika investic 2 2 6 zá,zk
BVA009 Personální management 1 2 1 3 zá,zk
BVA010 Právo 2 2 zá,--
BVA011 Projektové řízení staveb 1 2 2 6 zá,zk
BVA012 Řízení jakosti 2 2 zá,--
BVA013 Stavebně-ekonomický seminář 1 1 zá,--
BZA002 Sociální komunikace 1 1 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BVA014 Bakalářský seminář (E) 2 2 zá,--
BVA015 Marketing 1 2 2 4 zá,zk
BVA016 Projekt – Projektové řízení staveb 1 4 5 --,kl
BVA017 Projekt – Stavební podnik 1 4 5 --,kl
BVA018 Stavební podnik 2 2 6 zá,zk
BVA019 Veřejné stavební investice 1 2 2 6 zá,zk
BZA001 Stavební právo (V, E) 2 2 zá,--

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty