Studijní program

Stavební inženýrství

Zkratka: BPC-SI Kód: B0732A260005 Typ studia: bakalářský

Získaný titul: Bc.

Úroveň kvalifikace: bakalářský (první stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Stavební inženýrství"

Specializace

Konstrukce a dopravní stavby

Zkratka: spK

Program: Stavební inženýrství

Struktura předmětů

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BAA004 Matematika 4 2 2 5 zá,zk
BDA007 Statika 2 2 2 4 zá,zk
BFA005 Zakládání staveb (K) 2 2 4 zá,zk
BLA008 Betonové konstrukce (K) 2 2 5 zá,zk
BMA001 Pozemní komunikace 1 2 2 4 zá,zk
BOA007 Dřevěné konstrukce (K) 2 2 4 zá,zk
BYA001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) 2 --,zk

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BBA002 Aplikovaná fyzika (K) 2 2 4 zá,zk
BDA008 Pružnost a plasticita 2 2 4 zá,zk
BLA009 Zděné konstrukce (K) 2 2 4 zá,zk
BMA002 Pozemní komunikace 2 2 2 4 zá,zk
BNA001 Výuka v terénu (K) 10 3 zá,--
BNA002 Železniční stavby 1 2 2 4 zá,zk
BOA008 Kovové konstrukce 1 2 2 5 zá,zk

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BFA006 Mechanika hornin 1 1 3 zá,--
BHA015 Pozemní stavitelství 2 (K) 2 2 5 zá,zk
BLA010 Předpjatý beton 2 2 5 zá,zk
BMA003 Městské komunikace 2 2 5 zá,zk
BNA003 Železniční stavby 2 2 2 5 zá,zk
BOA009 Kovové konstrukce 2 2 2 5 zá,zk
BZA003 Stavební právo (S, K, M) 2 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BDA009 Stavební mechanika 2 2 5 zá,zk
BFA007 Podzemní stavby 2 2 5 zá,zk
BLA011 Betonové mosty 1 2 2 5 zá,zk
BOA010 Kovové mosty 1 2 2 5 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BDB012 Vybrané statě ze stavební mechaniky 1 (K) 2 2 4 zá,zk
BFB008 Aplikace inženýrských úloh v geotechnice 2 2 4 zá,zk
BIB006 Zkušebnictví a řízení jakosti 2 2 4 zá,zk
BLB013 Projektování betonových konstrukcí 2 2 4 zá,zk
BMB005 Praktické aplikace v pozemních komunikacích 2 2 4 zá,zk
BNB005 Mechanizace a provádění železničních staveb 2 2 4 zá,zk
BOB013 Vybrané problémy navrhování a realizace kovových a dřevěných konstrukcí 2 2 4 zá,zk

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BDB010 Bakalářský seminář (K-STM) 2 2 zá,--
BFB009 Bakalářský seminář (K-GTN) 2 2 zá,--
BIB004 Bakalářský seminář (K-SZK) 2 2 zá,--
BLB012 Bakalářský seminář (K-BZK) 2 2 zá,--
BMB004 Bakalářský seminář (K-PKO) 2 2 zá,--
BNB004 Bakalářský seminář (K-ZEL) 2 2 zá,--
BOB011 Bakalářský seminář (K-KDK) 2 2 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
BDB011 Specializovaný projekt (K-STM) 2 4 --,kl
BFB010 Specializovaný projekt (K-GTN) 2 4 --,kl
BIB005 Specializovaný projekt (K-SZK) 2 4 --,kl
BLB014 Specializovaný projekt (K-BZK) 2 4 --,kl
BMB006 Specializovaný projekt (K-PKO) 2 4 --,kl
BNB006 Specializovaný projekt (K-ZEL) 2 4 --,kl
BOB012 Specializovaný projekt (K-KDK) 2 4 --,kl

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty