Studijní program

Civil Engineering

Akademický rok 2022/23

Zkratka: D-K-E-SI (N) Kód: P3607 Typ studia: doktorský Jazyk studia: anglický

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Civil Engineering"

Forma studia

kombinované studium

Požadavky pro úspěšné absolvování

Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Garant programu

Obory studijního pogramu

Zkratka Obor Ročníky oboru v rámci programu
PST Building Constructions 1. 2. 3. 4.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty