Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: nDKA Kód: P3607 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Civil Engineering"

studijní obor

Vodní hospodářství a vodní stavby

Zkratka: VHS

Program: Civil Engineering

Struktura předmětů

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DR01 Doktorský seminář I (VHS) 3 4 zá,--
DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DB62 Aplikovaná fyzika 3 8 --,zk
DP61 Čištění odpadních vod 3 8 --,zk
DP64 Jakost vody v povodí 3 8 --,zk
DP65 Aplikace metod operačního výzkumu ve vodním hospodářství 3 8 --,zk
DR72 Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin 3 8 --,zk
DR74 Matematické modelování ve vodním hospodářství 3 8 --,zk
DS73 Hydropedologie 3 8 --,zk
DS74 Meteorologie a klimatologie 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I 3 4 zá,--
DA61 Numerické metody I 3 4 zá,--
DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DC61 Chemie vody 3 8 --,zk
DR71 Hydromechanika 3 8 --,zk
DS71 Hydrologie 3 8 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DR02 Doktorský seminář II (VHS) 6 8 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II 3 10 --,zk
DA63 Numerické metody II 3 10 --,zk
DA64 Regresní modely 3 10 --,zk
DA65 Analýza časových řad 3 10 --,zk
DA66 Numerické řešení variačních úloh 3 10 --,zk
DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii 3 10 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DP62 Městské odvodnění 3 8 --,zk
DP63 Vodárenství 3 8 --,zk
DR73 Fyzikální modelování ve vodním hospodářství 3 8 --,zk
DR75 Stabilita a revitalizace koryt vodních toků 3 8 --,zk
DR76 Hydrotechnické stavby 3 8 --,zk
DS72 Řízení odtoku vody z povodí 3 8 --,zk
DS75 Krajinné inženýrství a hydromeliorace 3 8 --,zk
DS76 Metody umělé inteligence ve vodním hospodářství 3 8 --,zk
DS77 Využití GIS ve vodním hospodářství 3 8 --,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DR03 Doktorský seminář III (VHS) 6 8 zá,--
DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 --,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DR04 Doktorský seminář IV (VHS) 6 8 zá,--

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DR05 Doktorský seminář V (VHS) 6 14 zá,--

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DR06 Doktorský seminář VI (VHS) 6 14 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DR07 Doktorský seminář VII (VHS) 6 20 zá,--

5. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty