Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: nDKA Kód: P3607 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Civil Engineering"

Popis programu

Doktorský studijní program s výukou v anglickém jazyce a kombinovanou formou studia

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Zkušební řád

Požadavky pro úspěšné absolvování

doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce

Forma studia

kombinovaná

Garant programu

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

Koordinátor ECTS

prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc.

Obory studijního pogramu

Zkratka Obor Ročníky oboru v rámci programu
PST Pozemní stavby 1. 2. 3. 4. 5.
FMI Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství 1. 2. 3. 4. 5.
KDS Konstrukce a dopravní stavby 1. 2. 3. 4. 5.
VHS Vodní hospodářství a vodní stavby 1. 2. 3. 4. 5.
MGS Management stavebnictví 1. 2. 3. 4. 5.

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty