Studijní program

Civil Engineering

Zkratka: nDKA Kód: P3607 Typ studia: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí stupeň)

Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Civil Engineering"

studijní obor

Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství

Zkratka: FMI

Program: Civil Engineering

Struktura předmětů

1. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DJ01 Doktorský seminář I (FMI) 3 4 zá,--
DY02 Konzultační výuka cizího jazyka pro doktorandy 2 1 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DJ66 Mikrostruktura stavebních látek 3 8 --,zk
DJ67 Teoretické základy pálených staviv 3 8 --,zk
DV71 Teorie cen 3 8 --,zk

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA58 Diskrétní metody ve stavebnictví I 3 4 zá,--
DA61 Numerické metody I 3 4 zá,--
DA62 Pravděpodobnost a matematická statistika 3 4 zá,--

1. ročník, letní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DB63 Synergie stavebních materiálů 3 8 --,zk
DB64 Fyzika látek 3 8 --,zk
DC62 Fyzikální chemie silikátů 3 8 --,zk
DJ62 Teoretické základy technologie silikátů 3 8 --,zk
DJ63 Teorie trvanlivosti a sanace betonů 3 8 --,zk
DJ64 Teoretické základy kompozitních materiálů 3 8 --,zk
DJ65 Teorie optimálního užití stavebních látek 3 8 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DJ02 Doktorský seminář II (FMI) 6 8 zá,--

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DA59 Diskrétní metody ve stavebnictví II 3 10 --,zk
DA63 Numerické metody II 3 10 --,zk
DA64 Regresní modely 3 10 --,zk
DA65 Analýza časových řad 3 10 --,zk
DA66 Numerické řešení variačních úloh 3 10 --,zk
DA67 Aplikace matematických metod v ekonomii 3 10 --,zk

2. ročník, zimní semestr, povinně volitelné (zvolit: 1)

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DB65 Využití akustických metod pro NDT stavebních prvků a konstrukcí 3 8 --,zk
DI63 Nedestruktivní diagnostické metody zkoušení hmot a konstrukcí 3 8 --,zk
DJ68 Environmentální systémy výroby a užití staviv 3 8 --,zk
DJ69 Reologie betonu 3 8 --,zk

2. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DJ03 Doktorský seminář III (FMI) 6 8 zá,--
DY01 Cizí jazyk pro doktorské studium 8 --,zk

3. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DJ04 Doktorský seminář IV (FMI) 6 8 zá,--

3. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DJ05 Doktorský seminář V (FMI) 6 14 zá,--

4. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DJ06 Doktorský seminář VI (FMI) 6 14 zá,--

4. ročník, letní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení
DJ07 Doktorský seminář VII (FMI) 6 20 zá,--

5. ročník, zimní semestr, povinné předměty

Kód Název Přednášky
hod./týden
Cvičení
hod./týden
Terén
dny
Kredity Ukončení

Tip

Nad rámec studijního programu si můžete zapsat volitelné předměty.

Volitelné předměty