Detail předmětu

Etika v podnikání

Akademický rok 2024/25

NZB021 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

NPC-ARS / ARA zimní semestr 2. ročník

NPC-ARS / ARP zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

3 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do etiky. Význam etiky. Etika a filozofie, vývojový přehled. 2. Koncepce etiky. Tradiční a moderní pojetí. Dějiny etiky. 3. Historicko-vývojové proměny etiky. Významné etické směry a osobnosti v historii. Etika v antice a středověku, odkaz pro současnost. 4. Novověká etika, soudobé etické směry. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus. 5. Transformace etiky do podnikání. Ekonomický pragmatismus, utilitarismus, liberalismus a neoliberalismus. 6. Úvod do etiky managementu. Firemní kultura a identita. Význam etiky pro ekonomické přemýšlení. 7. Vztah mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Etika řízení lidí, osobní morálka a hodnoty firmy, eticko-profesní stránky manažera. 8. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Integrace etiky do podnikání. Společenská odpovědnost firem. 9. Manažer a etika - perspektivy a proměny. Morální rozvoj osobnosti manažera. Dichotomie v manažerské činnosti. 10. Etika v činnosti podnikového managementu. Etika pracovních vztahů ve firmě. Mravní kultura současného podnikatele. 11. Etický kodex. Etický auditing firmy. Příklady etických kodexů. Neetické projevy jednání. 12. Praktické aspekty etiky, etické prvky ve strategickém plánování. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie. 13. Sebezkušenostní cvičení v oblasti etiky a managementu. Eticko-společenský katechismus.

Cvičení

13 týdnů, 1 hod./týden, povinné

Osnova

1. Vývoj etiky ve filozofii, vztah etiky a ekonomie. 2. Koncepce etiky, tradiční a moderní pojetí. Člověk a etika. 3. Proměny vztahu etiky a podnikání. Pozitivismus, existencialismus, materialismus. Firemní kultura a identita, smysl etiky v managementu. Etika jako čtvrtý rozměr podnikání. 4. Význam etiky, psychologie a sociologie pro ekonomické přemýšlení. Společenská odpovědnost firem. 5. Vztahy mezi etikou, ekonomií a podnikáním. Zhodnocení přínosu etiky v podnikatelském prostředí. 6. Etika managementu a podnikání, podstata a význam. Problém etiky v současnosti. Etika a motivace. 7. Manažer a etika - perspektivy, proměny. Strategie firmy a etika, etika jako strategie? Implementace etiky do podnikání. Etika pracovních vztahů ve firmě. 8. Filozofické aspekty etiky, filozofie podnikání v současnosti. 9. Modernismus a postmodernismus v etice, firemní strategie. Mravní kultura současného podnikatele. 10. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi. 11. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi. 12. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi. 13. Prezentace studentských projektů z oblasti aplikace etiky v praxi.