Detail předmětu

Marketing

Akademický rok 2024/25

NVB064 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-GK letní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do marketingu.

2. Základní pojmy a principy.

3. SWOT analýza českého stavebnictví, definice a příklady využití.

4. Marketingový mix, strategické rozhodovací procesy v podniku.

5. Specifikace marketingu pro stavebnictví.

6. Strategické rozhodovací procesy, strategické postupy uplatňované ve firemní praxi.

7. Marketingový výzkum – metody a postupy.

8. Marketingově řízené firmy – východiska a zásady.

9. Marketingový audit stavební firmy.

10. Uplatňované prvky komunikačního mixu ve stavebnictví.