Detail předmětu

Přírodní způsoby čištění vod

Akademický rok 2024/25

NSB019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do přírodních způsobů čištění odpadních vod – přednosti, nevýhody, možnosti použití; legislativa. 2. Množství a složení odpadních vod, kejdy a kalů, výpočty, měření. Mechanické čištění odpadních vod malých producentů. 3. Konstrukce VKČ: dělení, systémy, základní konstrukce VKČ s horizontálním podpovrchovým prouděním. 4. Objekty na VKČ, návrh VKČ: výpočty, konstrukce, těsnění. Vertikální VKČ. 5. Rostliny ve VKČ – funkce, použití, ošetřování. 6. Materiály pro filtrační náplně. 7. Možnosti a omezení VKČ, provozování čistíren. 8. Ekonomika čistírny - investice a provoz. 9. Stabilizační nádrže: čistící procesy ve vodním prostředí, stavební řešení, dimenze. 10. Účinnost čistírny, uhlíková stopa, srovnání s nejlepšími dostupnými technolgiemi

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Základní práce v programu SketchUp. 2. Pokročilé úlohy a zpracování animací v progamu SkechUp. 3. Návrh a vykreslení tříkomorového septiku. 4. Návrh a zpracování výkresu kořenové čistírny. 5. Exkurze – domovní kořenová čistírna, obecní kořenová čistírna, koupací biotop. 6. Výpočet a zpracování vizualizace stabilizační nádrže za kořenovou čistírnou. 7. Zpracování technické zprávy. 8. Kompletizace projektu domovní čistírny odpadních vod. 9.–10. Zápočtový týden – opravy a poslední úpravy.