Detail předmětu

Bezpečnostní objekty hydrotechnických staveb

Akademický rok 2024/25

NRB019 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Legislativa posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních – povodňové vlny, návrhové průtoky, KPV, výpočty transformací, řízení odtoku. 2. Bezpečnostní přelivy vzdouvacích staveb – boční, čelní, šachtové, zádržný systém. 3. Návrhy provozně bezpečných tvarů čelních a bočních přelivů, prostorů spadišť, skluzů. 4. Návrhy provozně bezpečných tvarů šachtových přelivů, režimy proudění. 5. Spodní výpustě vzdouvacích staveb, vybavení výpustí, manipulace, kapacitní výpočty. 6. Vývary, tlumení energie proudu v objektech. 7. Sdružené objekty nízkých hrází, poldrových hrází, balvanité skluzy. 8. Odpadní štoly, obtokové štoly, proudění v nich a možnosti zkapacitnění, bezpečnost provozu. 9. Vyrovnávací komory – řešení pohybu hladiny, hydraulický ráz a možnosti jeho eliminace. 10. Pohyblivé jezové konstrukce při povodních, rozdělovací objekty na vodních tocích.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–2. Návrh tvaru bezpečnostního přelivu s daným stupněm tlakovosti. 3. Návrh tvaru šachtového přelivu a odpadní štoly. 4.–5. Návrh vývaru obdélníkového průtočného profilu a vývaru divergentního. 6.–7. Hydraulický návrh sdruženého objektu v nízké hrázi. 8. Hydraulický návrh spodní výpusti vzdouvací stavby. 9.–10. Návrh vyrovnávací komory a doby zavírání uzávěru pro vyloučení přímého rázu v potrubí.