Detail předmětu

Provádění vodních staveb

Akademický rok 2024/25

NRA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Etapizace výstavby. 2. Návrh otevřené stavební jámy. 3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla. 4. Zemní práce – stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů. 5. Betonářské práce – rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů. 6. Návrh dopravy na staveništi. 7. Návrh objektů zařízení staveniště. 8. Dokončovací práce. 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací. 10. Bezpečnostní předpisy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Návrh etapizace výstavby. 2. Návrh otevřené stavební jámy. 3. Odvodnění staveniště, stavební čerpadla. 4. Zemní práce – stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů. 5. Betonářské práce – rozdělení pracovních a dilatačních bloků, technologie provádění, nasazení mechanizmů. 6. Návrh dopravy na staveništi. 7. Návrh objektů zařízení staveniště. 8. Dokončovací práce. 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací. 10. Bezpečnostní předpisy.