Detail předmětu

Trvanlivost stavebních materiálů

Akademický rok 2024/25

NJA035 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Seznámení s problémy korodovaných staveb, trvanlivost, degradace. 2. Příčiny vad a poruch jednotlivých stavebních hmot. 3. Druhy korozního (agresivního) prostředí, volba vhodných stavebních materiálů, druhy vod korodujících železobetonové konstrukce. 4. Druhy plynných prostředí, Vliv tuhé látky, minerálních tuků a oleje apod. Mechanismy objemových změn. 5. Objasnění chemické mikrostrukturální a mechanické změny při degradaci a korozi. 6. Degradace železobetonu vyvolaná působením agresivních prostředí. 7. Degradace stavebních materiálů vyvolaná působením agresivních prostředí. 8. Koroze kovů. 9. Galvanická koroze a metody měření. 10. Primární ochrana stavebních hmot, vliv složení a technologie výroby. 11. Sekundární ochrana betonů, Povrchové úpravy zlepšující odolnost stavebních konstrukcí proti agresivním vlivům – rozdělení. 12. Povrchové úpravy – vlastnosti, metody zkoušení, vady a poruchy, proznózování životnosti povrchových úprav. 13. Metodika zjišťování trvanlivosti stavebních hmot s možností ochrany. Možnosti prognózování trvanlivosti stav. materiálů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce, seznámení s laboratorním řádem, příprava jednotných vzorků pro laboratorní cvičení. 2. Základní seznámení s problémy korodovaných staveb, trvanlivost, degradace. Příprava dalších vzorků pro laboratorní cvičení. 3. Výpočtové stanovení degradace stavebních materiálů, výpočty koncentrací korozních medií, výpočtová predikce trvanlivosti stavebních materiálů. 4. Stanovení vlivu různých druhů cementu na degradaci kyselinami. 5. Stanovení vlivu druhů cementu na degradaci cementových kompozitů organickými kyselinami s nízkou koncentrací a dalšími korozními kapalinami. 6. Porovnání vlivu kapalného a plynného korozního prostředí na cementové kompozity a kovy. 7. Sekundární ochrana betonů, Povrchové úpravy zlepšující odolnost stavebních konstrukcí proti agresivním vlivům – rozdělení, vlastnosti, metody zkoušení, vady a poruchy, výpočty pro prognózování životnosti a účinnosti povrchových úprav. 8. Porovnání vlivu kapalného a plynného korozního prostředí na nátěrové systémy různých bází. 9. Stanovení účinku sekundární povrchové ochrany betonů na různých pojivových bázích stavebních konstrukcí proti agresivním vlivům. 10. Vliv chloridů na korozi výztuže železobetonů, teorie, příprava vzorků. 11. Vliv chloridů na korozi výztuže železobetonů, výpočtový model dle ČSN, metody měření koroze výztuže na vzorcích a in situ. 12. Exkurze na stavby s aplikací ochrany proti agresivnímu prostředí (primární, sekundární). 13. Kontrola výsledků, protokolů, konzultace a udělení zápočtů.