Detail předmětu

Plastické látky

Akademický rok 2024/25

NJA030 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Přehled o plastických hmotách vyráběných v tuzemsku a v zahraničí, rozdělení. 2. Výroba plastických látek. Nové plastické materiály s maximální životností. 3. Vlastnosti plastických látek. 4. Celulóza, polyetylén. 5. Polypropylén, PIB a polytetrafluoretylén-teflon. 6. PVC, výroba, vlastnosti použití, PVaC. 7. Polyamidy, polystyren. 8. Epoxidové pryskyřice. 9. Polyestery. 10. Polyuretany. 11. Akrylové polymery – polyakryláty. 12. Ostatní používané polymery (furanové prysk., fenoplasty, aminoplasty apod.). 13. Silikony. Možnosti využití plastických hmot(do cementových malt a betonů, nátěry, lepidla apod.), likvidace polymerů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce, seznámení s laboratorním řádem. 2. Stanovení difúzních vlastností folií a nátěrů z plastických látek. 3. Stanovení difuzních vlastností pro CO2 na nátěrech určených pro betonové konstrukce. 4. Příprava PVC plastisolů, zkoušky adheze, pevnosti, použití různých receptur a želatinačních teplot. 5. Teorie identifikace a identifikace plastických látek v plameni, zkouška rozpustnosti a pyrolytická zkouška plastických látek. 6. Infračervená spektroskopie- identifikace plastických látek. 7. Příprava a stanovení vlastností polymerbetonů a polymerních malt. 8. Příprava fenolformaldehydové a močovinoformaldehydové pryskyřice. 9. Příprava polymercementových malt a stanovení jejich vlastností. 10. Příprava polymerních stěrek, aplikace na vodorovné povrchy, zkoušení. Příprava hutných a mezerovitý polymerbetonů. 11. Stanovení chemické odolnosti plastických látek v různých agresivních prostředích, Praktická aplikace analýz při hodnocení materiálu exponované v konkrétních podmínkách. 12. Exkurze (např. Fatra Napajedla, Barum, nebo Rimtech apod.). 13. Zápočtový test, kontrola protokolů, udělování zápočtu.