Detail předmětu

Kompozitní materiály

Akademický rok 2024/25

NJA028-A předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Vývoj kompozitních materiálů, rozdělení kompozitních materiálů, definice. 2. Proměnné definující vlastnosti kompozitů, jejich strukturní roztřídění, navrhování kompozitů, specifika navrhování. 3. Vláknové kompozity, vlákna, matrice. 4. Kompozitní materiály s cementovou matricí a vláknovou výztuží (s ocelovými, polymerními, skleněnými, celulózovými, čedičovými vlákny). 5. Sklovláknobeton SVB. 6. Vláknocement. 7. Dřevocementové kompozitní materiály. 8. Materiály s alkalicky aktivovanou matricí. 9. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží (FRP), vlastnosti vstupních materiálů, technologie výroby. 10. Kompozitní materiály s polymerní matricí a vláknovou výztuží, vlastnosti, trvanlivost, aplikace. 11. Nové materiály pro zesilování konstrukcí, lamely, výztužné tkaniny. 12. Částicové kompozity, odolnost kompozitů vůči působení vysokých teplot. 13. Jednosměrové kompozity, zastoupení vláken. Mechanika jednosměrových kompozitů, podélná pevnost, modul pružnosti a pevnost, teplotní roztažnost a transportní vlastnosti.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení, školení bezpečnosti, laboratorní řád. 2. Kompozity s cementovou matricí – vliv druhů partikulárních plniv na vlastnosti čerstvého a zatvrdlého betonu. 3. Kompozity s cementovou matricí – vliv množství a typu polymerních vláken na vlastnosti čerstvého a zatvrdlého betonu. 4. Kompozity s cementovou matricí – vliv množství a typu ocelových vláken na vlastnosti čerstvého a zatvrdlého betonu. 5. Kompozity s cementovou matricí – vliv přídavku skleněných, celulozových a čedičových vláken na vlastnosti čerstvého a zatvrdlého betonu. 6. Kompozitní materiály s alkalicky aktivovanou matricí, příprava částicových a vláknitých kompozitů. Kompozity na polymerní pojivové bázi – polymerbetony a polymer malty, speciální typy, použití. 7. Exkurze - výroba kompozitů s polymerní matricí a vláknovou výztuží (FRP), dlouho a krátkováknové kompozity, pultruze. 9. Exkurze - výroba dřevocementových kompozitních materiálů. 10. Exkurze - výroba ocelových vláken do betonu. 11. Exkurze - výroba kompozitů s polymerní matricí. 12. Prezentace seminárních prací. 13. Kontrola protokolů. Zápočet.