Detail předmětu

Základy managementu a metrologie ve stavebnictví

Akademický rok 2024/25

NIB012 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIM zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, organizace a ukončení předmětu, legislativa EU a ČR z hlediska odpovědnosti za produkt, akreditační systém v ČR a EU, předpisová základna akreditačního procesu, požadavky MD ČR na stavební hmoty, výrobky a další. 2. Normy k systémům managementu; Definice základních pojmů k systémům managementu. Všeobecné zásady systémů managementu. 3. Systém managementu kvality; Systém environmentálního managementu. 4. Systém environmentálního managementu; Systém managementu BOZP. 5. Požadavky na zkušební laboratoře I. – systémová způsobilost. 6. Požadavky na zkušební laboratoře II. – technická způsobilost. 7.–8. Statistické metody ve stavebně materiálovém inženýrství, zajišťování kvality výsledků zkoušek, vyjadřování nejistot měření v kvantitativním zkoušení, programy zkoušení způsobilosti. 9.–10. Navrhování experimentů (DOE), hodnocení způsobilosti výrobních procesů, statistická regulace výrobních procesů, statistické vzorkování a kontrolní a zkušební plány.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Dokumenty MPA, EA, ILAC a IAF, informace dostupné z internetových zdrojů ČIA a ÚNMZ, relevantní předpisy MD ČR v oboru pozemních komunikací. 2. Hodnocení kvality betonů s využitím nedestruktivních metod zkoušení. 3. Vyhodnocení nedestruktivních zkoušek betonů dle postupů v různých ČSN-příklad. 4. Požadavky výrobkových ČSN na měřící a zkušební zařízení. 5. Případové studie a úkoly s tématikou systémové způsobilosti laboratoře. 6. Případové studie a úkoly s tématikou technické způsobilosti laboratoře. 7.–8. Ukázka statistických SW a práce s nimi. 9.–10. Praktické příklady zpracování statistických úloh s využitím specializovaných SW.