Detail předmětu

Družicová geodézie

Akademický rok 2024/25

DEB063 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-GK zimní semestr 2. ročník

DPA-GK zimní semestr 2. ročník

DKC-GK zimní semestr 2. ročník

DPC-GK zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Základy družicové geodezie. Souřadnicové systémy. Časové systémy. Pohyb družice v gravitačním poli Země. 2. Inerciální a terestrické systémy, definice a realizace. 3. Družicové metody v geodezii a geofyzice (VLBI, SLR, LLR, DORIS, družicová altimetrie, družicové navigační systémy). 4. Globální navigační satelitní systém. Principy řešení ambiguit. Inosférické a troposférické korekce. Přesnost. 5. Optimalizace observačních a vyhodnocovacích postupů. 6. GNSS výpočetní softwarové systémy SKI-Pro a Bernese.