Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební fyziky

Akademický rok 2024/25

DBB013 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DKA-S letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DPC-S letní semestr 1. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Neizotermická difúze vodní páry a její kondenzace. 2. Kondenzační model DIAL. 3. Kondenzační model DRAL. 4. Kondenzační modely IM-TDR, IM-TIR a jejich srovnání s modely DIAL a DRAL. 5. Neustálené vedení tepla. 6. Pokles dotykové teploty. 7. Přestup tepla na fázovém rozhranní. 8. Tepelná konvekce. 9. Tepelné záření. 10. Záření mezi šedými plochami. 11. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené vzduchové mezery. 12. Kondenzační problémy speciálních konstrukcí (nevytápěné sportovní stadiony) – odvození analytických vztahů. 13. Podrobný numerický rozbor tepelného ovlivnění konstrukcí nevytápěných zimních stadionů sáláním od ledové plochy.