Detail předmětu

Zkušebnictví a technologie

Akademický rok 2024/25

BIA002 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

BPC-SI / VS zimní semestr 2. ročník

BKC-SI zimní semestr 2. ročník

BPA-SI zimní semestr 2. ročník

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Rozdělení a druhy betonů. Složky betonu. Složení betonu, výpočtové metody. 2. Reologie čerstvého betonu. Zpracování čerstvého betonu, systémové bednění a formy. Zhutňování čerstvého betonu. 3. Tvrdnutí betonu, urychlené tvrdnutí betonu, betonování v zimě, ošetřování betonu. 4. Mechanické vlastnosti betonu, deformační vlastnosti, vodotěsnost, permeabilita. Trvanlivost betonu. 5. Obecné a teoretické základy výroby keramiky. 6. Úvod do zkušebnictví, metoda Eddy Current, tvrdoměrná metoda. 7. Ultrazvuková impulzová metoda. 8. Rezonanční metoda, smršťování betonu. 9. Dynamické a statické moduly pružnosti betonu. 10. Tenzometrie. 11. Zatěžovací zkoušky. 12. Trvanlivost betonu. 13. Radon a radiometrie ve stavebnictví, závěrečné shrnutí.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní cvičení. 2. Stavební keramika 3. Návrh složení betonu. 4. Zkoušení a analýza mikrostruktury. 5. Zkoušení izolačních materiálů. 6. Čerstvý beton. 7. Tenzometrické měření napjatosti materiálu části konstrukce. 8. Ztvrdlý beton - tvrdoměrná a ultrazvuková metoda. 9. Ztvrdlý beton - trvanlivostní metody. 10. Rezonanční metoda. 11. Moduly pružnosti betonu. 12. Zatěžovací zkouška dílce. 13. Závěrečné shrnutí, zápočet.