Detail předmětu

Ruština pro mírně pokročilé

Akademický rok 2023/24

VYR003 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Témata - vzdělání, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha
Mluvnice – předložkové vazby, skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, infinitiv, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále schopnosti číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, pokud dosáhne mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice, a také bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Prerekvizity

Studenti by měli dobře ovládat ruskou azbuku, slovní zásobu a konverzaci na následující témata - představování, telefonování, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola. Studenti by měli zvládnout následující gramatiku - číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, skloňování podstatných jmen a zájmen, datum, minulý čas, vykání.

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní hodina, opakování 2. L2-opakování tématu Škola, Vyučování - četba a poslech textů, nová slovní zásoba, školní předměty 3. L2-Vyučování, rozvrh hodin, rozhovory, skloňování zájmen (kdo, co), předložkové vazby (po) 4. L2-Vyučování, typy škol, skloňování podstatných jmen (mužský, ženský rod, jednotné číslo), opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí 5. L3-Orientace ve městě, rozhovory, metro v Moskvě, časování sloves "jet/jít, moci" 6. L3-Dopravní prostředky, infinitivní věty, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí 7. L4-Nakupování, rozhovory, cvičení, časování sloves "koupit, ptát se, vzít", 1. a 2. pád množného čísla některých podstatných jmen 8. L4-Nakupování, oblečení, květiny, potraviny, pohyblivé "-o-, -e-" u podstatných jmen, 4. pád množného čísla neživotných a životných podstatných jmen, opakování 9. L5-Moskva - památky, texty, cvičení, skloňování podstatných jmen (střední rod, jednotné číslo) 10. L5-Petrohrad - památky, texty, cvičení, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby (po) - shrnutí 11. L6-Praha - památky, rozhovory, 1. a 2. pád množného čísla podstatných jmen (ženský, střední rod) 12. L6-Praha, cvičení, text, skloňování podstatných jmen v množném čísle – shrnutí 13. Opakování, shrnutí, hry, hraní rolí