Detail předmětu

Ruština pro mírně pokročilé

Akademický rok 2022/23

VYR003 předmět zařazen v 6 studijních plánech

B_A+U letní semestr 1. ročník

B_A+U letní semestr 1. ročník

BPC-VP letní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Témata - vzdělání, orientace ve městě, dopravní prostředky, nakupování, Moskva a Petrohrad, Praha
Mluvnice – předložkové vazby, skloňování podstatných jmen a zájmen, časování sloves, infinitiv, neživotná a životná podstatná jména, nesklonná podstatná jména

Garant předmětu

Mgr. Lucie Strnadová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Cílem předmětu je dosáhnout mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice. Dále schopnosti číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Znalosti

Student zvládne cíl předmětu, pokud dosáhne mírně pokročilé úrovně v ruské slovní zásobě a gramatice, a také bude schopen číst, překládat a tvořit mírně složité ruské texty.

Prerekvizity

Studenti by měli dobře ovládat ruskou azbuku, slovní zásobu a konverzaci na následující témata - představování, telefonování, národnosti, na návštěvě, rodina, povolání, volný čas, zájmy, škola. Studenti by měli zvládnout následující gramatiku - číslovky, časování sloves, zvratná slovesa, skloňování podstatných jmen a zájmen, datum, minulý čas, vykání.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254658

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvodní hodina, opakování
2. L2-opakování tématu Škola, Vyučování - četba a poslech textů, nová slovní zásoba, školní předměty
3. L2-Vyučování, rozvrh hodin, rozhovory, skloňování zájmen (kdo, co), předložkové vazby (po)
4. L2-Vyučování, typy škol, skloňování podstatných jmen (mužský, ženský rod, jednotné číslo), opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
5. L3-Orientace ve městě, rozhovory, metro v Moskvě, časování sloves "jet/jít, moci"
6. L3-Dopravní prostředky, infinitivní věty, opakování gramatiky a slovní zásoby, doplňkový text, hraní rolí
7. L4-Nakupování, rozhovory, cvičení, časování sloves "koupit, ptát se, vzít", 1. a 2. pád množného čísla některých podstatných jmen
8. L4-Nakupování, oblečení, květiny, potraviny, pohyblivé "-o-, -e-" u podstatných jmen, 4. pád množného čísla neživotných a životných podstatných jmen, opakování
9. L5-Moskva - památky, texty, cvičení, skloňování podstatných jmen (střední rod, jednotné číslo)
10. L5-Petrohrad - památky, texty, cvičení, nesklonná podstatná jména, předložkové vazby (po) - shrnutí
11. L6-Praha - památky, rozhovory, 1. a 2. pád množného čísla podstatných jmen (ženský, střední rod)
12. L6-Praha, cvičení, text, skloňování podstatných jmen v množném čísle – shrnutí
13. Opakování, shrnutí, hry, hraní rolí