Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky 2

Akademický rok 2023/24

VYF002 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Gramatika: slovesa 2. a 3. slovesné třídy, zvratná slovesa, dělivý člen, minulý čas (le passé composé) zájmena osobní nesamostatná, účelové věty, číslovky 20-1000 000
Slovní zásoba: dny, hodiny, měsíce, roční období, na nádraží, sport, volný čas, jídlo a nápoje, prázdniny, cestování

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

V rozsahu povinně volitelných předmětů Francouzština pro začátečníky I

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Slovesa 2. a 3. slovesné třídy; dny, hodiny, měsíce, roční období 2. Sloveso „faire“, otázka pomocí „est-ce que“; slovní zásoba: na nádraží. 3. Slovesa „lire“ a „écrire“ ; slovní zásoba : má práce 4. Slovesa zvratná; slovní zásoba: popis vlastního dne 5. Člen dělivý, sloveso „boire“; slovní zásoba: jídlo a nápoje 6. Příčestí minulé – tvoření, minulý čas (le passé composé) s pomocným slovesem „avoir“; slovní zásoba: životopis 7. Minulý čas (le passé composé) s pomocným slovesem „etre“, příslovce času; slovní zásoba: sport 8. Le passé composé 9. Le passé composé 10. Sloveso „pouvoir“, rozkazovací způsob, zájmena samostatná; slovní zásoba: volný čas 11. Slovesa „vouloir“ a „savoir“, číslovky ; vyjádření vůle a možnosti 12. + 13. Opakování