Detail předmětu

Francouzština pro začátečníky 2

Akademický rok 2022/23

VYF002 předmět zařazen v 11 studijních plánech

B_A+U letní semestr 1. ročník

B_A+U letní semestr 1. ročník

BAK-EP letní semestr 1. ročník

BAK-ESBD letní semestr 1. ročník

BAK-MIn letní semestr 1. ročník

BAK-PM letní semestr 1. ročník

BAK-UAD letní semestr 1. ročník

BPC-VP letní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

B_A+U zimní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Gramatika: slovesa 2. a 3. slovesné třídy, zvratná slovesa, dělivý člen, minulý čas (le passé composé) zájmena osobní nesamostatná, účelové věty, číslovky 20-1000 000
Slovní zásoba: dny, hodiny, měsíce, roční období, na nádraží, sport, volný čas, jídlo a nápoje, prázdniny, cestování

Garant předmětu

Mgr. Markéta Valečková

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Prerekvizity

V rozsahu povinně volitelných předmětů Francouzština pro začátečníky I

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254617

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Slovesa 2. a 3. slovesné třídy; dny, hodiny, měsíce, roční období
2. Sloveso „faire“, otázka pomocí „est-ce que“; slovní zásoba: na nádraží.
3. Slovesa „lire“ a „écrire“ ; slovní zásoba : má práce
4. Slovesa zvratná; slovní zásoba: popis vlastního dne
5. Člen dělivý, sloveso „boire“; slovní zásoba: jídlo a nápoje
6. Příčestí minulé – tvoření, minulý čas (le passé composé) s pomocným slovesem „avoir“; slovní zásoba: životopis
7. Minulý čas (le passé composé) s pomocným slovesem „etre“, příslovce času; slovní zásoba: sport
8. Le passé composé
9. Le passé composé
10. Sloveso „pouvoir“, rozkazovací způsob, zájmena samostatná; slovní zásoba: volný čas
11. Slovesa „vouloir“ a „savoir“, číslovky ; vyjádření vůle a možnosti
12. + 13. Opakování