Detail předmětu

The Czech Language for Foreigners (1)

Akademický rok 2022/23

VYC001 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

B_A+U letní semestr 1. ročník

BPC-VP letní semestr 1. ročník

BPC-VP zimní semestr 1. ročník

Předmět je určen úplným začátečníkům.
Gramatika: časování sloves podle vzorů v prézentu, akuzativ singuláru, rod podstatných a přídavných jmen a zájmen.
Slovní zásoba: rodina, povolání, jídlo a pití, vyjadřování času a data, čísla 0 - 1000.

Garant předmětu

Mgr. Veronika Rodriguezová

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd

Cíl

Osvojení si výslovnosti, základní slovní zásoby v rozsahu 400 slov a jednoduchých gramatických jevů.
Schopnost přečíst a porozumět jednoduchému textu, osvojit si jednoduché věty pro možnost konverzace.
Výstupní úroveň podle CEFR je A1.

Znalosti

Studenti si osvojí jednoduché grammaticé jevy a slovní zásobu na základní úrovni. Výstupní úroveň podle CEFR je A1.

Prerekvizity

žádné

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/254678

Cvičení

13 týdnů, 5 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do kurzu, výslovnost a čtení
2. Pozdravy, sloveso být,
3. Čísla 0-10, -á konjugace
4. Orientace ve městě
5. Čísla 11-100, -í konjugace
6. V restauraci
7. Akuzativ singuláru I
8. -e konjugace, čísla 100-1000
9. Moje rodina
10. -ovat konjugace, akuzativ singuláru II
11. Vyjadřování času a data
12. Modální slovesa
13. Opakování, zápočtový test