Detail předmětu

Czech Language for Foreigners 1

Akademický rok 2023/24

VYC001 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Předmět je určen úplným začátečníkům, vstupní úroveň podle CEFR je A0.

Předmět není určen studentům, kteří studují v češtině.

Gramatika: časování sloves podle vzorů v prézentu, akuzativ singuláru, rod podstatných a přídavných jmen a zájmen.
Slovní zásoba: rodina, povolání, jídlo a pití, vyjadřování času a data, čísla 0 - 1000.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Vstupní úroveň podle CEFR je A0.

Osvojení si výslovnosti, základní slovní zásoby v rozsahu 400 slov a jednoduchých gramatických jevů.


Schopnost přečíst a porozumět jednoduchému textu, osvojit si jednoduché věty pro možnost konverzace.
Výstupní úroveň podle CEFR je A1.
Studenti si osvojí jednoduché gramatické jevy a slovní zásobu na základní úrovni. Výstupní úroveň podle CEFR je A1.

Znalosti

Studenti si osvojí jednoduché grammaticé jevy a slovní zásobu na základní úrovni. Výstupní úroveň podle CEFR je A1.

Prerekvizity

žádné

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do kurzu, výslovnost a čtení 2. Pozdravy, sloveso být, 3. Čísla 0-10, -á konjugace 4. Orientace ve městě 5. Čísla 11-100, -í konjugace 6. V restauraci 7. Akuzativ singuláru I 8. -e konjugace, čísla 100-1000 9. Moje rodina 10. -ovat konjugace, akuzativ singuláru II 11. Vyjadřování času a data 12. Modální slovesa 13. Opakování, zápočtový test