Detail předmětu

Angličtina pro pokročilé 2

Akademický rok 2023/24

VYA011 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Volitelné předměty letní semestr

Volitelné předměty zimní semestr

Mluvnice: Gerundia a infinitivy, modální slovesa v minulém čase, použití sloves smyslového vnímání, trpný rod, uvozování nepřímé řeči, vedlejší věty přípustkové a účelové, členy, nepočitatelná a pomnožná podstatná jména, výrazy vyjadřující množství.
Slovní zásoba: hudba a emoce, média, města a velkoměsta, ubytování, můj budoucí dům, věda, studium v zahraničí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Tento předmět je pokračováním předmětu BYA7 a navazuje na úroveň PET Cambridgských zkoušek nebo na úroveň B1 CEFR.

Znalosti

Studenti si rozšíří jazykové dovednosti, slovní zásobu a gramatiku. Výstupní úroveň je B1+ podle CEFR.

Prerekvizity

Znalosti na úrovni intermediate, B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

2 kredity

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Hudba a emoce 1; gerundium a infinitiv 1 2. Hudba a emoce 2; gerundium a infinitiv 2 3. Hádky; modální slovesa v minulém čase 4. Zločin a trest 1; trpný rod 1 5. Zločin a trest 2; trpný rod 2 6. Kulturní rozdíly a vztahy s ostatními studenty; Erasmus mobility plan a learning agreement 7. Média; slovesa uvozující nepřímou řeč 8. Reklama a business; vedlejší věty přípustkové a účelové 9. Nepočitatelná a pomnožná podstatná jména 10. Studentské ubytování; můj budoucí dům; urbanistický kontext mého bydliště 11. Věda; výrazy vyjadřující množství 12. Členy, kolokace 13. Opakování, zápočtový test