Detail předmětu

Diplomový seminář (V-VHK)

Akademický rok 2023/24

NSB018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Rovněž tak shromažďují vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuálního diplomanta vedoucí jeho diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem diplomového semináře je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.

Znalosti

Diplomová práce dle individuálního zadání a náplně.

Prerekvizity

Znalosti z oboru vodního hospodářství a vodních staveb dle individuálních požadavků vedoucího diplomové práce,
Zejména znalosti z oborů hydrologie a hydraulika, nádrže a vodohospodářské soustavy, rybníky, protipovodňová opatření, chemie a technologie vody, přírodní způsoby čištění odpadních vod, pedologie, závlahy a další

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1.–10. Průběžná práce na zadaném tématu diplovové práce (sběr a příprava dat, měření, řešení zadané problematiky, kompletace výsledků, tvorba diplomové práce)