Detail předmětu

Diplomový seminář (V-VST)

Akademický rok 2023/24

NRB020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

V tomto předmětu se posluchači, přihlášení k diplomové práci v časově navazujícím termínu, seznamují hlouběji se specializovanou tématikou, ke které je diplomová práce vypsána. Shromažďují potřebná vstupní data a podklady k diplomové práci, které by nebylo možno v časově omezeném intervalu, daném pro její vypracování, získat. Předmět vede vždy pro každého individuelního diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah předmětu.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem diplomového semináře je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.

Znalosti

Cílem je odevzdání diplomové práce dle individuálního zadání a náplně, kterou určí jednotlivý vedoucí vedoucí diplomového semináře.

Prerekvizity

Znalosti z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, které zahrnují hydrauliku, říční hydrauliku, úpravy vodních toků, jezy, přehrady, využití vodní energie, technické kreslení v systému Autocad, matematické modelování proudění v tocích

Jazyk studia

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Seminář

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

Předmět vede vždy pro každého diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu dle konkrétního zadání práce.