Detail předmětu

Provádění vodních staveb

Akademický rok 2023/24

NRA018 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Příprava staveb – plánovací, projektová, prováděcí.
Zemní a skalní práce – výkopy a násypy, technologické postupy, nasazení mechanizmů a jejich sestav.
Provádění a mechanizace betonářských prací – bednění a odbedňování, výroba, doprava, ukládání, zpracování a ošetřování betonu, armovací práce.
Potrubářské práce – trubní materiály a jejich používání, kladečské práce, odzkušování položeného potrubí.
Zpevňovací a dotěsňovací práce
Zařízení staveniště.
Sestavení harmonogramu stavebních prací.
Bezpečnost při práci na stavbách.
Provozní evidence staveb.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Realizace jednotlivých druhů stavebních prací, nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů. Časový postup výstavby. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Znalosti

Znalosti v následujících oblastech:
- realizace jednotlivých druhů stavebních prací,
- nasazení vhodných druhů a typů stavebních strojů a mechanizmů,
- časový postup výstavby.

Osnova

1. Etapizace výstavby.
2. Návrh otevřené stavební jámy.
3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla.
4. Zemní práce – stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů.
5. Betonářské práce – rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů.
6. Návrh dopravy na staveništi.
7. Návrh objektů zařízení staveniště.
8. Dokončovací práce.
9. Sestavení harmonogramu stavebních prací.
10. Bezpečnostní předpisy.

Prerekvizity

Mechanicko-fyzikální vlastnosti zemních materiálů, zásady zakládání staveb, zásady navrhování betonových konstrukcí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

6 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Etapizace výstavby. 2. Návrh otevřené stavební jámy. 3. Stavební jímka, odvodnění staveniště, stavební čerpadla. 4. Zemní práce – stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů. 5. Betonářské práce – rozdělení pracovních a dilatačních bloků,technologie provádění, nasazení mechanizmů. 6. Návrh dopravy na staveništi. 7. Návrh objektů zařízení staveniště. 8. Dokončovací práce. 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací. 10. Bezpečnostní předpisy.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Návrh etapizace výstavby. 2. Návrh otevřené stavební jámy. 3. Odvodnění staveniště, stavební čerpadla. 4. Zemní práce – stanovení a výpočet kubatur, technologie provádění, nasazení mechanizmů, výpočet výkonů. 5. Betonářské práce – rozdělení pracovních a dilatačních bloků, technologie provádění, nasazení mechanizmů. 6. Návrh dopravy na staveništi. 7. Návrh objektů zařízení staveniště. 8. Dokončovací práce. 9. Sestavení harmonogramu stavebních prací. 10. Bezpečnostní předpisy.