Detail předmětu

Čištění odpadních vod z průmyslu

Akademický rok 2023/24

NPB021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-SIV zimní semestr 2. ročník

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení s technologiemi pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. Po dvou úvodních kapitolách zabývajících se alternativními schématy průmyslových čistíren odpadních vod je podrobněji probíráno čištění odpadních vod ze zpracování cukru, výroby nápojů, zpracování ovoce a zeleniny, zpracování masa a drůbeže, mlékárenského průmyslu. Posluchači jsou seznámeni s technologiemi výroby jednotlivých produktů, se zdroji odpadních vod, doporučenými technologiemi čištění a návrhovými parametry.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Rozšíření znalostí problematiky čištění odpadních vod se zaměřením na potravinářský průmysl.

Znalosti

Student zvládne problematiku čištění odpadních vod se zaměřením na potravinářský průmysl.

Osnova

1. Úvod do čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu, technologie výroby.
2. Zdroje odpadních vod, doporučené technologie čištění, alternativní schémata průmyslových čistíren odpadních vod.
3. Fyzikální procesy používané pro čištění odpadních vod z PP, chemické procesy používané pro čištění odpadních vod z PP.
4. Biologické procesy používané pro čištění odpadních vod z PP.
5. Exkurze – vodní hospodářství pivovaru.
6. Exkurze – vodní hospodářství vinařských závodů.
7.–9. Čištění odpadních vod ze zpracování cukru, nápojů, ovoce a zeleniny.
9.–10. Čištění odpadních vod z zpracování masa a drůbeže, z mlékárenského průmyslu, zpracování a finální likvidace kalů.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod.

Jazyk studia

čeština

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu, technologie výroby. 2. Zdroje odpadních vod, doporučené technologie čištění, alternativní schémata průmyslových čistíren odpadních vod. 3. Fyzikální procesy používané pro čištění odpadních vod z PP, chemické procesy používané pro čištění odpadních vod z PP. 4. Biologické procesy používané pro čištění odpadních vod z PP. 5. Exkurze – vodní hospodářství pivovaru. 6. Exkurze – vodní hospodářství vinařských závodů. 7.–9. Čištění odpadních vod ze zpracování cukru, nápojů, ovoce a zeleniny. 9.–10. Čištění odpadních vod z zpracování masa a drůbeže, z mlékárenského průmyslu, zpracování a finální likvidace kalů.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, zadání seminární práce. 2. Příklad 1 – Výpočet množství a znečištění průmyslových odpadních vod 3. Příklad 2 – Technologické schéma ČOV z výroby nápojů 4. Příklad 3 – Technologické schéma ČOV ze zpracování ovoce a zeleniny 5. Příklad 4 – Technologické schéma ČOV ze zpracování masa a drůbeže 6. Příklad 5 – Technologické schéma ČOV z mlékárenského průmyslu 7.–9. Odevzdání a prezentace seminárních prací. 10. Zápočet.