Detail předmětu

Čištění odpadních vod z průmyslu

NPB021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

Ing. prez. program NPC-SIV povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 5 kreditů

Předmět navazuje na čištění odpadních vod. Cílem je seznámení s technologiemi pro čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu. Po dvou úvodních kapitolách zabývajících se alternativními schématy průmyslových čistíren odpadních vod je podrobněji probíráno čištění odpadních vod ze zpracování cukru, výroby nápojů, zpracování ovoce a zeleniny, zpracování masa a drůbeže, mlékárenského průmyslu. Posluchači jsou seznámeni s technologiemi výroby jednotlivých produktů, se zdroji odpadních vod, doporučenými technologiemi čištění a návrhovými parametry.

Garant předmětu

prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí

Výsledky učení předmětu

Schopnost orientace v technologických procesech čištění průmyslových odpadních vod, navrhovat čistírny odpadních vod z potravinářského průmyslu, provádět výpočty množství a jakosti odpadních vod a návrh dimenzí základních technologických uzlů. Schopnost orientovat se a pracovat s projektovou dokumentací průmyslových čistíren odpadních vod.

Prerekvizity

Chemie a technologie vody, čištění odpadních vod.

Korekvizity

Vybrané statě ze stokování a čištění odpadních vod.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Prezentace doporučených výpočtových postupů, prezentace fotografií a videosekvencí z reálných objektů průmyslových ČOV, poskytnutí vzorové projektové dokumentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná účast na cvičeních (povoleny pouze dvě omluvené absence), odevzdávání příkladů ze cvičení ve stanovených termínech. Písemná a ústní část zkoušky.

Cíl

Rozšíření znalostí problematiky čištění odpadních vod se zaměřením na potravinářský průmysl.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 10 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu, technologie výroby.
2. Zdroje odpadních vod, doporučené technologie čištění, alternativní schémata průmyslových čistíren odpadních vod.
3. Fyzikální procesy používané pro čištění odpadních vod z PP, chemické procesy používané pro čištění odpadních vod z PP.
4. Biologické procesy používané pro čištění odpadních vod z PP.
5. Exkurze – vodní hospodářství pivovaru.
6. Exkurze – vodní hospodářství vinařských závodů.
7.–9. Čištění odpadních vod ze zpracování cukru, nápojů, ovoce a zeleniny.
9.–10. Čištění odpadních vod z zpracování masa a drůbeže, z mlékárenského průmyslu, zpracování a finální likvidace kalů.

Cvičení

2 hod./týden, 10 týdnů, povinné

Osnova cvičení

1. Úvod, zadání seminární práce.
2. Příklad 1 – Výpočet množství a znečištění průmyslových odpadních vod
3. Příklad 2 – Technologické schéma ČOV z výroby nápojů
4. Příklad 3 – Technologické schéma ČOV ze zpracování ovoce a zeleniny
5. Příklad 4 – Technologické schéma ČOV ze zpracování masa a drůbeže
6. Příklad 5 – Technologické schéma ČOV z mlékárenského průmyslu
7.–9. Odevzdání a prezentace seminárních prací.
10. Zápočet.