Detail předmětu

Projekt ME

Akademický rok 2023/24

NIB020 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-MI zimní semestr 2. ročník

Předmět má přímou vazbu na diplomovou práci jak zaměřením, tak pedagogickým vedením. Specializuje se na koordinaci technického vybavení v koncepci využití území sídel, navrhování a realizaci staveb městského inženýrství, jejich správu a provoz, řešení dopravní infrastruktury, inženýrských sítí v sídlech a intravilánech, ochranu před povodněmi a další.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti získané předchozím teoretickým studiem oboru městské inženýrství.

Jazyk studia

čeština

Kredity

17 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Výuka v terénu

1 týden, 1 hod./týden, povinné

Osnova

Úvod, školení BOZP, zadání tématu. Funkční systémy městské – obytné a výrobní. Funkční systémy městské – doprava a technická infrastruktura. Urbanistický a regionální rozvoj, urbanistická koncepce. Zásady trvale udržitelného rozvoje měst. Urbanistická ekonomie. Územní plánování a řízení. Zpracování projektu.