Detail předmětu

Kvalita provádění a diagnostika staveb

Akademický rok 2023/24

NIA021 předmět zařazen v 1 studijním plánu

NPC-EVB zimní semestr 1. ročník

Základní znalosti o kontrole provádění konstrukcí a diagnostice skutečného stavu – zejména kontrola stavby z hlediska shody realizace s projektovou dokumentací, kontrola geometrické přesnosti, odchylek rozměrů, křivosti povrchů, tlouštěk nátěrů, apod. Přehled kontrolních a diagnostických metod pro zjišťování vlastností materiálů a konstrukcí, např. železobetonových, ocelových, dřevěných.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Osnova

1. Úvod, legislativa EU a ČR, akreditační systém ČR a EU, resortní předpisy MD.
2. Zajišťování kvality výsledků zkoušek, interpretace a hodnocení výsledků.
3. Zpracování plánu kontrol, zkoušek a technologických předpisů pro vybrané stavební procesy.
4. Technické kontroly – úvod a zásady, jednorázové i průběžné technické kontroly.
5. Technické kontroly – dodržení technologického postupu (projektu) jednotlivých stavebních činností.
6. Technické kontroly – prováděných stavebních prací, posuzování konstrukčních vad a poruch na stavbách.
7. Technické kontroly – posouzení vad a poruch z hlediska stavební fyziky.
8. Pasportizace objektů
9. Stavebně technické průzkumy staveb – posouzení stavebně-technického stavu

Prerekvizity

Goniometrické funkce, jednotky fyzikálních veličin a jejich převody, fundamentální fyzikální zákony, mechanika těles.

Jazyk studia

čeština

Kredity

4 kredity

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 1 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod, legislativa EU a ČR, akreditační systém ČR a EU, resortní předpisy MD. 2. Zajišťování kvality výsledků zkoušek, interpretace a hodnocení výsledků. 3. Zpracování plánu kontrol, zkoušek a technologických předpisů pro vybrané stavební procesy. 4. Technické kontroly – úvod a zásady, jednorázové i průběžné technické kontroly. 5. Technické kontroly – dodržení technologického postupu (projektu) jednotlivých stavebních činností. 6. Technické kontroly – prováděných stavebních prací, posuzování konstrukčních vad a poruch na stavbách. 7. Technické kontroly – posouzení vad a poruch z hlediska stavební fyziky. 8. Pasportizace objektů 9. Stavebně technické průzkumy staveb – posouzení stavebně-technického stavu

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod, legislativa EU a ČR, akreditační systém ČR a EU, resortní předpisy MD. 2. Zajišťování kvality výsledků zkoušek, interpretace a hodnocení výsledků. 3. Zpracování plánu kontrol, zkoušek a technologických předpisů pro vybrané stavební procesy. 4. Technické kontroly – úvod a zásady, jednorázové i průběžné technické kontroly. 5. Technické kontroly – dodržení technologického postupu (projektu) jednotlivých stavebních činností. 6. Technické kontroly – prováděných stavebních prací, posuzování konstrukčních vad a poruch na stavbách. 7. Technické kontroly – posouzení vad a poruch z hlediska stavební fyziky. 8. Pasportizace objektů