Detail předmětu

Rekonstrukce a renovace památek

Akademický rok 2023/24

NHB053 předmět zařazen ve 3 studijních plánech

NPC-SIS zimní semestr 2. ročník

NKC-SIS zimní semestr 2. ročník

NPA-SIS zimní semestr 2. ročník

Stavební kulturní památky, ale i všechny starší objekty vyžadují specifický přístup při jejich opravách, rekonstrukcích a přestavbách. Proto je nutné se seznámit s jejich historickou technologií výstavby a používanými prostředky vytvářející jejich konstrukci, architekturu i výzdobu. Obsah výuky je zaměřen právě tímto směrem, takže studenti se seznámí s tradičními technologiemi, konstrukcí a řemeslnou prací. Získají vědomosti, které vytvoří rovnocenné partnerství při jednání s pracovníky památkových ústavů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Zásady péče o stavební památky a historické budovy. Vývoj stavitelství a architektury. Historické stavební konstrukce, technologie provádění exteriérové a interiérové výzdoby, povrchové úpravy, dekorační prvky, malbové techniky, klenby. Legislativní úprava památkové péče v ČR.

Znalosti

Absolvent získá základní odborné znalosti provádění i projektování rekonstrukcí a obnovy památkových objektů. Absolvent předmětu je schopen:
– popsat historický vývoj stavitelství a stavební slohy na území ČR;
– navrhnout rekonstrukci dílčích částí historických budov a stavebních památek;
– vypracovat podrobný stavebně technický průzkum: základní konstrukční a statický průzkum, vlhkostní průzkum a průzkum biokoroze objektu, včetně předběžného posouzení;
– vypracovat základní architektonický rozbor stavby;
– vypracovat základní stavebně historický průzkum.

Osnova

1. Úvod do předmětu; památková péče: vývoj a současná legislativa ochrany kulturních památek v ČR; způsoby ochrany a prezentace stavebních památek; průzkumy a diagnostika historických staveb.
2. Stavební slohy na území ČR.
3. Historický vývoj stavitelství na územní ČR.
4. Přístupy k zachování a zásahům do jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí historických objektů a stavebních památek.
5. Historické stavební technologie: kamenické práce; omítky historických staveb; sádrové omítky a falešné klenby; štukatérské práce.
6. Historické stavební technologie: malířské techniky v historických dobách; freskové malby; sgrafitová výzdoba; stuccolustro.
7. Historické stavební technologie: mozaika; tapety; brokátové malby; zlacení, patinování, polychromie.
8. Klenby: základní rozdělení, technologie provádění, poruchy a opravy kleneb; pokyny ke zkoušce.

Prerekvizity

Základní znalosti konstrukcí vertikálních i horizontálních částí staveb; konstrukcí krovů a střech; vnitřních dokončovacích prací; základů dějin architektury; stavebně technické a stavebně historické průzkumy; stavební chemie a stavební fyzika; zakreslování stavebních konstrukcí a jejich změn.

Jazyk studia

čeština, angličtina

Kredity

5 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet a zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nabízet studentům všech fakult

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do předmětu; památková péče: vývoj a současná legislativa ochrany kulturních památek v ČR; způsoby ochrany a prezentace stavebních památek; průzkumy a diagnostika historických staveb.
2. Stavební slohy na území ČR. 3. Historický vývoj stavitelství na územní ČR. 4. Přístupy k zachování a zásahům do jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí historických objektů a stavebních památek. 5. Historické stavební technologie: kamenické práce; omítky historických staveb; sádrové omítky a falešné klenby; štukatérské práce. 6. Historické stavební technologie: malířské techniky v historických dobách; freskové malby; sgrafitová výzdoba; stuccolustro. 7. Historické stavební technologie: mozaika; tapety; brokátové malby; zlacení, patinování, polychromie. 8. Klenby: základní rozdělení, technologie provádění, poruchy a opravy kleneb; pokyny ke zkoušce.

Cvičení

13 týdnů, 2 hod./týden, povinné

Osnova

1. Úvod do cvičení; podmínky udělení zápočtu; zadání podkladů pro semestrální práci. 2. Individuální konzultace zadané stavby a samostatná práce v terénu: předběžný průzkum, zaměřování, fotodokumentace, zajištění potřebných podkladů. 3. Stavebně historický průzkum: práce s archivními a literárními zdroji. 4. Architektonický rozbor stavby a umělecko-historické hodnocení: architektonický sloh a detail; památkové hodnocení stavby. 5. Stavebně technický průzkum: základní konstrukční a statický průzkum, vlhkostní průzkum a průzkum biokoroze objektu, včetně předběžného posouzení. 6. Návrh rekonstrukce dílčích částí: zpracování problematiky rekonstrukčních, sanačních nebo renovačních postupů prací vybraných vad a poruch stavby (přednostní zaměření na speciální technologické postupy obnovy památek). 7. Konzultační hodina; prezentace výsledků práce. 8. Odevzdání semestrální práce; udělení zápočtu.