Detail předmětu

Digitální zpracování obrazu

Akademický rok 2022/23

IE55 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

D-P-C-GK letní semestr 1. ročník

D-K-C-GK letní semestr 1. ročník

Techniky snímkového vylepšení,potlačení šumu,zvýraznění hran,extrakce a bodů pomocí interest operátorů, korelace.

Garant předmětu

doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Cíl

Úpravy snímků pro fotogrammetrické účely, filtrace,extrakce obrazových prvků, korelace.

Osnova

1.Histogram snímku,zlepšení kontrastu,konvoluce.
2.Potlačení šumu, lineární a nelineární filtry.
3.Zvýraznění hran,metoda gradientu,metoda průchodu nulou druhých derivací (LOG operátor).
4.Interest operátory.
5.Korelace.

Prerekvizity

Metody získání digitálních snímků. Základní techniky zpracování digitálních obrazů.

Jazyk výuky

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255919

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Histogram snímku,zlepšení kontrastu,konvoluce.
2.Potlačení šumu, lineární a nelineární filtry.
3.Zvýraznění hran,metoda gradientu,metoda průchodu nulou druhých derivací (LOG operátor).
4.Interest operátory.
5.Korelace.