Detail předmětu

Digitální zpracování obrazu

Akademický rok 2023/24

IE55 předmět zařazen v 1 studijním plánu

D-K-C-GK / GAK letní semestr 1. ročník

Techniky snímkového vylepšení,potlačení šumu,zvýraznění hran,extrakce a bodů pomocí interest operátorů, korelace.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Úpravy snímků pro fotogrammetrické účely, filtrace,extrakce obrazových prvků, korelace.

Osnova

1.Histogram snímku,zlepšení kontrastu,konvoluce.
2.Potlačení šumu, lineární a nelineární filtry.
3.Zvýraznění hran,metoda gradientu,metoda průchodu nulou druhých derivací (LOG operátor).
4.Interest operátory.
5.Korelace.

Prerekvizity

Metody získání digitálních snímků. Základní techniky zpracování digitálních obrazů.

Jazyk studia

čeština

Kredity

7 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.Histogram snímku,zlepšení kontrastu,konvoluce. 2.Potlačení šumu, lineární a nelineární filtry. 3.Zvýraznění hran,metoda gradientu,metoda průchodu nulou druhých derivací (LOG operátor). 4.Interest operátory. 5.Korelace.