Detail předmětu

Digitální zpracování obrazu

IE55 předmět zařazen ve 2 studijních plánech

Ph.D. prez. program I > GAK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Ph.D. kombin. program IK > GAK povinně volitelný letní semestr 1. ročník 7 kreditů

Techniky snímkového vylepšení,potlačení šumu,zvýraznění hran,extrakce a bodů pomocí interest operátorů, korelace.

Garant předmětu

doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie

Prerekvizity

Metody získání digitálních snímků. Základní techniky zpracování digitálních obrazů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Úpravy snímků pro fotogrammetrické účely, filtrace,extrakce obrazových prvků, korelace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.Histogram snímku,zlepšení kontrastu,konvoluce.
2.Potlačení šumu, lineární a nelineární filtry.
3.Zvýraznění hran,metoda gradientu,metoda průchodu nulou druhých derivací (LOG operátor).
4.Interest operátory.
5.Korelace.