Detail předmětu

Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumu

Akademický rok 2022/23

DVA069 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-E letní semestr 1. ročník

DKC-E letní semestr 1. ročník

DPA-E letní semestr 1. ročník

DKA-E letní semestr 1. ročník

Předmět obsahuje problematiku vědecké průpravy, postavení vědce a vědeckých poznatků, etiky výzkumu včetně nekalé soutěže, zaměstnaneckých vědeckých děl, podnikových vynálezů, školních děl, děl na objednávku, právní aspekty výzkumu a vývoje, veřejnou finanční podporu výzkum a vývoje, práva a závazky ve výzkumu a vývoji.

Garant předmětu

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Osnova

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura.
2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
3. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
4. Součásti vědecké práce – název, abstrakt, klíčová slova, úvod, cíl práce, literární rešerše.
5. Součásti vědecké práce – metodika, vlastní práce, výsledky, závěr, použitá literární zdroje.
6. Metody získávání dat, data primární, data sekundární.
7. Metody zpracování dat, ověřování hypotéz, vyvození závěrů.
8. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty.
9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje).
10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje.
11. Závazky ve výzkumu a vývoji.
12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje.
13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.

Prerekvizity

nejsou

Jazyk výuky

čeština

Kredity

2 kredity

semestr

celoroční

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

https://www.vut.cz/studenti/predmety/detail/255416

Přednáška

13 týdnů, 2 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura.
2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
3. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
4. Součásti vědecké práce – název, abstrakt, klíčová slova, úvod, cíl práce, literární rešerše.
5. Součásti vědecké práce – metodika, vlastní práce, výsledky, závěr, použitá literární zdroje.
6. Metody získávání dat, data primární, data sekundární.
7. Metody zpracování dat, ověřování hypotéz, vyvození závěrů.
8. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty.
9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje).
10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje.
11. Závazky ve výzkumu a vývoji.
12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje.
13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.