Detail předmětu

Metody a právní aspekty vědecké práce a výzkumu

DVA069 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-E povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ph.D. kombin. program DKC-E povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ph.D. prez. program DPA-E povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Ph.D. kombin. program DKA-E povinný letní semestr 1. ročník 2 kredity

Předmět obsahuje problematiku vědecké průpravy, postavení vědce a vědeckých poznatků, etiky výzkumu včetně nekalé soutěže, zaměstnaneckých vědeckých děl, podnikových vynálezů, školních děl, děl na objednávku, právní aspekty výzkumu a vývoje, veřejnou finanční podporu výzkum a vývoje, práva a závazky ve výzkumu a vývoji.

Garant předmětu

prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení

Výsledky učení předmětu

Cíl předmětu spočívá v získání znalostí z oblasti právního a etického rámce výzkumu a schopnosti účastnit se řádného základního nebo aplikovaného výzkumu v akademickém nebo jiném prostředí.

Prerekvizity

nejsou

Korekvizity

nejsou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Odevzdání seminární práce spojené s obhajobou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

2 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Význam vědecké průpravy, druhy poznání, vědecká myšlenka, vědec, vědecký poznatek, vědecká práva; vědecká infrastruktura.
2. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
3. Znaky vědeckosti a vědecké pojmy, obecné vědecké metody, obecné metody filozofické.
4. Součásti vědecké práce – název, abstrakt, klíčová slova, úvod, cíl práce, literární rešerše.
5. Součásti vědecké práce – metodika, vlastní práce, výsledky, závěr, použitá literární zdroje.
6. Metody získávání dat, data primární, data sekundární.
7. Metody zpracování dat, ověřování hypotéz, vyvození závěrů.
8. Vědecká svoboda, vědecká soutěž a delikty.
9. Veřejná morálka vědecká a její zásady, vědecká bezúhonnost (právní aspekty etiky výzkumu a vývoje).
10. Veřejná správa výzkumu a vývoje a veřejná finanční podpora výzkumu a vývoje.
11. Závazky ve výzkumu a vývoji.
12. Práva k výsledkům výzkumu a vývoje.
13. Shrnutí látky, diskuse k tématům, závěrečné hodnocení.