Detail předmětu

Vybrané statě z technických zařízení budov

DTB042 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-S povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti vytápění, větrání, klimatizace, chlazení, zdravotechniky, plynoistalcí formou teoretické a případně experimentální práce.

Garant předmětu

prof. Ing. Jiří Hirš, CSc.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov

Prerekvizity

Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Teoretické znalosti v oblasti technických zařízení budov potřebné pro řešení dílčích vědeckých problémů souvisejících s tématem disertační práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Zadání a formulace řešeného tématu.
2. Samostatné studium odborné literatury.
3. Tvorba rešerší.
4. Vytvoření modelu řešeného tématu.
5. Stanovení okrajových podmínek řešení.
6. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení.
7. Vlastní teoretické řešení úlohy.
8. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy.
9. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy.
10. Zpracování a zobecnění výsledků řešení.
11. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy.
12.–13. Prezentace a diskuse zpracované práce.