Detail předmětu

Vybrané statě z technických zařízení budov

Akademický rok 2023/24

DTB042 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-S letní semestr 1. ročník

DPA-S letní semestr 1. ročník

DKC-S letní semestr 1. ročník

DKA-S letní semestr 1. ročník

Řešení dílčího tématu z vybrané oblasti vytápění, větrání, klimatizace, chlazení, zdravotechniky, plynoistalcí formou teoretické a případně experimentální práce.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Teoretické znalosti v oblasti technických zařízení budov potřebné pro řešení dílčích vědeckých problémů souvisejících s tématem disertační práce.

Osnova

1. Zadání a formulace řešeného tématu.
2. Samostatné studium odborné literatury.
3. Tvorba rešerší.
4. Vytvoření modelu řešeného tématu.
5. Stanovení okrajových podmínek řešení.
6. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení.
7. Vlastní teoretické řešení úlohy.
8. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy.
9. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy.
10. Zpracování a zobecnění výsledků řešení.
11. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy.
12.–13. Prezentace a diskuse zpracované práce.

Prerekvizity

Aplikovaná fyzika, aplikovaná matematika, počítačové modelování, anglický jazyk, základy experimentálního měření v oblasti TZB.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Zadání a formulace řešeného tématu. 2. Samostatné studium odborné literatury. 3. Tvorba rešerší. 4. Vytvoření modelu řešeného tématu. 5. Stanovení okrajových podmínek řešení. 6. Stanovení zjednodušujících podmínek řešení. 7. Vlastní teoretické řešení úlohy. 8. Experimentální ověření teoretického řešení úlohy. 9. Úpravy a verifikace teoretického řešení úlohy. 10. Zpracování a zobecnění výsledků řešení. 11. Zpracování písemného výstupu z řešení úlohy. 12.–13. Prezentace a diskuse zpracované práce.