Detail předmětu

Kalibrační a laboratorní měření hydraulických veličin

Akademický rok 2023/24

DRB024 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-V letní semestr 1. ročník

DPA-V letní semestr 1. ročník

DKC-V letní semestr 1. ročník

DKA-V letní semestr 1. ročník

Dosáhnout poznatky o nejmodernější měřicí technice pro měření veličin na hydraulických modelech i in-situ. Využitelnost bezkontaktních metod - laserová dopplerovská anemometrie, ultrazvuková anemometrie, jejich výhody a úskalí. Měřitelnost parametrů na rozměrově malých objektech a v rotujících či pohyblivých částech okruhů. Technika a postupy pro realizaci úředních měření a měření v akreditovaných laboratořích.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Oblast navazuje na znalosti matematiky, fyziky, hydrauliky, hydrologie. Absolvent získá přehled o kontaktních a nejmodernějších bezkontaktních měřicích metodách. Kalibrace měřidel a měřicích systémů. Přehled o možnostech měření struktury proudu. Využitelnost integračních metod při měření parametrů proudění. Měření v extrémních podmínkách (nízké a vysoké rychlosti). Autorizované měření hydraulických veličin. Akreditace laboratoří a legislativní požadavky.

Osnova

1.–4. Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů.
5.–8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody.
9. Měření tlaků, sil a momentů.
10. Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky.
11. Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře.
12. Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva).
13. Měření v pohybujícím se prostoru.

Prerekvizity

Matematika, fyzika, hydraulika, hydromechanika, základy statistiky.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–4. Přehledy současných měřicích metod využívaných v protékaných prostorech (mikropohled, makropohled), využití kontaktních způsobů. 5.–8. Bezkontaktní ultrazvukové a optoelektronické metody měření rychlostí, hloubek a průtoků. Integrální metody. 9. Měření tlaků, sil a momentů. 10. Kalibrace, kontrola měřidel, návaznost na etalon vyhodnocované jednotky. 11. Autorizovaná měření veličin, akreditované laboratoře. 12. Měření rychlostí proudění v extrémních podmínkách (kapiláry, mezní vrstva). 13. Měření v pohybujícím se prostoru.