Detail předmětu

Životní prostředí a projektování pozemních komunikací

DMB021 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný zimní semestr 2. ročník 8 kreditů

Cílem předmětu je prohloubit znalosti o návrhu dopravních staveb, jejich vlivu na bezpečnost dopravy a vlivu na životní prostředí.

Garant předmětu

Ing. Michal Radimský, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

Návrh pozemních komunikací.
Bezpečnost dopravy.
Vliv dopravních staveb na životní prostředí, EIA.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky. Znalost základních principů bezpečného utváření pozemních komunikací. Znalost hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet se požaduje vypracování semestrální práce na vybrané téma.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty dopady dopravy na žívotní prostředí. Způsoby jeho řešení včetně platných právních předpisů a technických norem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1.–3. Úvod a příprava studované literatury.
4.–10. Semináře na zadané téma.
11.–13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku.