Detail předmětu

Životní prostředí a projektování pozemních komunikací

Akademický rok 2023/24

DMB021 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-K zimní semestr 2. ročník

DPA-K zimní semestr 2. ročník

DKC-K zimní semestr 2. ročník

DKA-K zimní semestr 2. ročník

Cílem předmětu je prohloubit znalosti o návrhu dopravních staveb, jejich vlivu na bezpečnost dopravy a vlivu na životní prostředí.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty dopady dopravy na žívotní prostředí. Způsoby jeho řešení včetně platných právních předpisů a technických norem.

Osnova

1.–3. Úvod a příprava studované literatury.
4.–10. Semináře na zadané téma.
11.–13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku.

Prerekvizity

Kompletní návrh trasy pozemních komunikací, výpočet a vytyčení geometrie pozemních komunikací, znalost používaných silničních materiálů a běžných konstrukcí vozovky. Znalost základních principů bezpečného utváření pozemních komunikací. Znalost hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

zimní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1.–3. Úvod a příprava studované literatury. 4.–10. Semináře na zadané téma. 11.–13. Zpracování seminární práce na zadanou tématiku.