Detail předmětu

Teorie dopravních staveb

DMB020 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Teorie dopravy, dopravní systémy, dopravní sítě. Úlohy a problémy v dopravní síti. Teorie dopravního proudu. Nelineární dynamické děje v dopravním proudu. Simulace dopravně konstrukčních problémů.

Garant předmětu

doc. Ing. Petr Holcner, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací

Výsledky učení předmětu

Porozumění podstatě a smyslu doktorského studia. Význam slov věda a teorie. Vyhledání teoretických základů oboru zájmu doktorandů. Metody vědecké argumentace.

Prerekvizity

Dopravní inženýrství, algoritmizace úloh, základy fyziky, základy numerické matematiky,

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Cíl

Teoretické základy dopravních dějů, teoretický aparát pro účinné řízení dopravy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Předmět zkoumání teorie dopravy, pojmy, metodologický aparát.
2. Dopravní systémy, pojmy teorie systémů.
3. Dopravní sítě, aparát teorie grafů.
4. Některé úlohy řešené v dopravní síti, používané algoritmy.
5. Dopravní proud, základní charakteristiky dopravního proudu, fundamentální grafy.
6. Kinematika dopravního proudu, rovnice kontinuity, vlnová rychlost.
7. Stacionární modely dopravního proudu.
8. Mikroskopické a makroskopické modely, simulace dopravního proudu.
9. Nelineární dynamické modely, jejich generické vlastnosti, důsledky nelinearit, nelineární fundamentální diagramy.
10. Spontánní vznik kongescí a jejich chování v dopravním proudu.
11. Možné způsoby vizualizace významných jevů v dopravním proudu.
12. Simulace reálných dopravních situací.
13. Ovlivňování a řízení dopravního proudu.