Detail předmětu

Interakce konstrukce a zeminy

Akademický rok 2023/24

DFB022 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

DPC-K letní semestr 1. ročník

DPA-K letní semestr 1. ročník

DKC-K letní semestr 1. ročník

DKA-K letní semestr 1. ročník

Materiálové modely:
- ideálně plastické,
- elastoplastické (Hardening soil model, Cam clay model),
- hypoplastické pro jemnozrnné zeminy (Clay - Masin model; Sand - von Wolffersdorff),
- Multilaminate Model,
Vliv vody:
- odvodněné/neodvodněné podmínky,
- proudění stacionární/nestacionární.
Konsolidace.


Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Cíl

Studenti získají komplexní pohled na chování zemin pro celý obor zatížení až do mezního stavu porušení pro stanovení vstupních materiálových parametrů zemin a hornin pro numerické modelování interakce konstrukce a zeminy.

Osnova

1. Úvod do numerických metod v geotechnice.
2. Přehled konstitutivních modelů.
3. Plastického chování geomateriálů. Ideálně plastické materiálové modely.
4. Hardening soil model.
5. Cam Clay model.
6. Multilaminate model – 1. část.
7. Multilaminate model – 2. část
8. Hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy.
9. Hypoplastický model pro hrubozrnné zeminy.
10. Odvodněná versus neodvodněná analýza,
11. Konsolidační analýza.
12. Modelování proudění vody v zemině – stacionární.
13. Modelování proudění vody v zemině – nestacionární.

Prerekvizity

Vlastnosti zemin, vznik zemin, teorie mezních stavů, znalosti ze stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti.

Jazyk studia

čeština

Kredity

8 kreditů

semestr

letní

Způsob a kritéria hodnocení

doktorská zkouška

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Nabízet zahraničním studentům

Nenabízet

Předmět na webu VUT

Přednáška

13 týdnů, 3 hod./týden, nepovinné

Osnova

1. Úvod do numerických metod v geotechnice. 2. Přehled konstitutivních modelů. 3. Plastického chování geomateriálů. Ideálně plastické materiálové modely. 4. Hardening soil model. 5. Cam Clay model. 6. Multilaminate model – 1. část. 7. Multilaminate model – 2. část 8. Hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy. 9. Hypoplastický model pro hrubozrnné zeminy. 10. Odvodněná versus neodvodněná analýza, 11. Konsolidační analýza. 12. Modelování proudění vody v zemině – stacionární. 13. Modelování proudění vody v zemině – nestacionární.