Detail předmětu

Interakce konstrukce a zeminy

DFB022 předmět zařazen ve 4 studijních plánech

Ph.D. prez. program DPC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKC-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. prez. program DPA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Ph.D. kombin. program DKA-K povinně volitelný letní semestr 1. ročník 8 kreditů

Materiálové modely: - ideálně plastické, - elastoplastické (Hardening soil model, Cam clay model), - hypoplastické pro jemnozrnné zeminy (Clay - Masin model; Sand - von Wolffersdorff), - Multilaminate Model, Vliv vody: - odvodněné/neodvodněné podmínky, - proudění stacionární/nestacionární. Konsolidace.

Garant předmětu

doc. Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky

Výsledky učení předmětu

Cílem je komplexnější popis interakce konstrukce a horninového prostředí. Budou rozbrány po teoretické stránce pokročilé materiálové modely pro zeminy, horniny a strukturní prvky, které se používají v geotechnickém modelování. Vliv vody (proudění stacionární/nestacionární), pórové tlaky).

Získání pokročilých znalostí z modelování geotechnických konstrukcí.

Prerekvizity

Vlastnosti zemin, vznik zemin, teorie mezních stavů, znalosti ze stavební mechaniky a pružnosti a pevnosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky jsou doplněny o numerické simulace laboratorních zkoušek pro různé materiálové modely a jejich srovnání s reálnými výsledky.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen ústní zkouškou.

Cíl

Studenti získají komplexní pohled na chování zemin pro celý obor zatížení až do mezního stavu porušení pro stanovení vstupních materiálových parametrů zemin a hornin pro numerické modelování interakce konstrukce a zeminy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Přednáška

3 hod./týden, 13 týdnů, nepovinné

Osnova přednášek

1. Úvod do numerických metod v geotechnice.
2. Přehled konstitutivních modelů.
3. Plastického chování geomateriálů. Ideálně plastické materiálové modely.
4. Hardening soil model.
5. Cam Clay model.
6. Multilaminate model – 1. část.
7. Multilaminate model – 2. část
8. Hypoplastický model pro jemnozrnné zeminy.
9. Hypoplastický model pro hrubozrnné zeminy.
10. Odvodněná versus neodvodněná analýza,
11. Konsolidační analýza.
12. Modelování proudění vody v zemině – stacionární.
13. Modelování proudění vody v zemině – nestacionární.